MEMAHAMI CATUMAN (FUSION) DAN LETUPAN (FISSION) DALAM KONSEP PENCIPTAAN

Cantuman dan letupan adalah satu pemahaman dalam memahami bagaimana satu yang besar itu bermula dari satu yang kecil.

Begitu juga dalam tindakbalas kimia. Bila satu nukleus (fusion) itu diletupkan (fission) dengan neutron maka ia menghasilkan tindakan berantai (chain reaction), melainkan kita mengawalnya.

Konsep ini jika difahami maka kita dapat memahami penciptaan Alam Semesta. Bahkan ia berguna dalam perubatan, jentera, pertanian dll.

Allah berfirman:

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum (sebagai benda yang satu), lalu Kami pisahkan antara keduanya. Dan Kami jadikan dari air, tiap-tiap benda yang hidup. Maka mengapa mereka tidak mahu beriman?[al-Anbiya’:30]

Setakat ini ahli kimia hanya menjumpai permulaan bagi mewujudkan tindakan berantai itu dengan meletupkan sesuatu nukleus dengan neutron. Tapi ada kajian bahawa ia boleh dimulakan dengan photon: KLIK:https://www.hindawi.com/journals/lc/2008/839873/

Mengapa kita harus berfikir begini? Ia merupakan fikiran untuk mencari apakah partikel yang paling awal wujud sebelum penciptaan Alam Semesta.

Di dalam agama ada yang berpandangan bahawa cahaya paling awal diciptakan. Ada yang berpandangan roh.

Di dalam ayat di atas Allah mengguna perkataan (رَتْقًا)(bercantum)(fusion) dan (فَفَتَقْنَاهُمَا)(maka kami pisahkan keduanya)(fission). Perkataan (هُمَا) dalam frasa (فَفَتَقْنَاهُمَا) itu merujuk kepada nukleus sesuatu. Apakah partikel itu?

Jadi ar-ratku (الرتق)(cantuman) (fusion) ialah satu konsep kimia di mana dua atom iaitu neutron dan proton bercantum membentuk nukleus dan dikelilingi elekton yang beredar.

Jika kita memahami ar-ratku (الرتق)(cantuman) Alam Semesta ini pada awalnya diletupkan/dipisahkan (الفتق)(fission) dengan neutron maka sebelum Alam Semesta ini wujud maka sudah wujud sesuatu yang lain kerana jika letupan itu dihasilkan oleh neutron maka neutron itu berasal dari satu partikel sesuatu. Apakah benda itu?

Al-fatku (الفتق)(fission) adalah pisahan atau letupan kepada sesuatu partikel hingga terbentuk Alam Semesta. Berkemungkinan air. Para malaikat tidak berhajat kepada makan, minum dan berseksual. Tetapi mereka adalah sesuatu yang ‘hidup’.

Di dalam Kamus al-Ma’ani:

الفَتْقُ: الفَتْقُ : الشِّقُّ.|الفَتْقُ الخِلاَف بين الجماعة وتصدُّعُ الكلمة.|الفَتْقُ الموضِعُ قد مُطِرَ ما حَوْله.|الفَتْقُ الصُّبْحُ.|الفَتْقُ الخَلَلُ في العيشِ.|الفَتْقُ بروزُ جزءٍ من الأمعاءِ من فتحة في جدار البطن. والجمع : فُتُوقٌ.

Jikalah bukan melalui neutron tapi photon maka ‘tiada’ ciptaan lain selain Allah sebelum wujud diletupkan/dipisahkan (الفتق)(fission). Sedangkan photon itu adalah hasilan cahaya. Malaikat itu sendiri tercipta dari cahaya. Maka cahaya itu lagi awal dari para malaikat. Sedangkan malaikat itu sendiri berbentuk cahaya dalam rupa asal. Para malaikat itu sendiri makhluk ghaib yang bersifat saintis.

Perkataan ‘kami’ pada (فَفَتَقْنَاهُمَا)(maka kami pisahkan keduanya)(fission) itu boleh dihujahkan Allah meletupkannya melalui perantaraan hasil kerja malaikat. Oleh itu para malaikat lebih awal dari Alam Semesta ini.

Kita tangguhkan dulu perbincangan roh dan Kulliyyah of Soulogy yang hendak ditubuhkan di IIUM kampus Kuantan. Kita fokus bab kimia kerana ia berkait dengan H₂O, cantuman dan letupan. Letupan inilah dipanggil big bang. Roh tanpa H₂O sesuatu ciptaan itu tidak hidup kerana roh tanpa tubuh maka tiada makna nyawa. Roh yang bersemadi dengan jasad berhajat kepada H₂O.

H₂O itu sendiri bukanlah dua atom hidrogen dan satu atom oksigen tetapi banyak lagi partikel lain seperti tritium. Jadi H₂O ini boleh sebagai HTO yakni H₂³HO. Jadi isotop hidrogen dalam air harus ditulis ³H₂O. Ini secara tepatnya bagi mengambarkan dalam air ada tritium.

Photon itu sendiri berasal dari boson ia boleh bergerak dalam vacuum. Partikel boson lagi kecil dari photon. Ia masih partikel. Dengan kata lain cahaya itu masih partikel.

Adakah udara kita vacuum? Tidak. Saya telah hujahkan ia mengandungi glukos, oksigen, air melalui proses fotosintesis. Lain-lain kandungan juga ada.

Jadi air itu sendiri yakni ³H₂O boleh dipisahkan (fission) seperti H₂³H di dalam air jika dikaji ia boleh menjadi sumber tenaga. Sebagaimana kita bincang bahawa nukleus itu mesti ada neutron dan proton. Neutron bercas neutral. Proton bercas positif dan elektron bercas negatif. Dua atom hidrogen dalam H₂ bercas positif dalam kata lain ia adalah proton maka tritium (³H) itu sendiri adalah satu radioaktif. Oksigen dalam ³H₂O itu adalah neutron. Hidrogen itu sendiri adalah atom tunggal yang bercas positif dikelilingi secara beredar oleh elektron. Oxygen-16 (16O) is a stable isotope of oxygen, having 8 neutrons and 8 protons in its nucleus. Jadi air boleh dijadikan sebagai diletupkan/dipisahkan (الفتق)(fission) dalam konteks ayat [al-Anbiya’:30]. Sumber neutron bagi ‘pencetus’ untuk sesuatu letupan (fission) itu boleh diperolehi dalam atom oksigen yang ada dalam air. Oleh kerana partikel oksigen itu stable maka ia tetap masih sukar untuk dipisahkan (fission) bagi memperolehi neutron sebagai pencetus sebuah letupan (fission) lain. Bagaimana untuk memperolehinya dalam air? Begitu juga tritium ‘[t]he nucleus of tritium contains one proton and two neutrons’. Ini bermakna nukleusnya tidak stable (unstable). Oleh itu senang memperolehi sumber neutron darinya sebagai ‘pencetus’. Tulisan ini cuba menjelaskannya: https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/oxygen-atom

Dengan kata lain (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ )(Dan Kami jadikan dari air, tiap-tiap benda yang hidup) itu asas diletupkan/dipisahkan (الفتق)(fission) iaitu melalui partikel neutron dalam air. Bukannya photon. Ia boleh secara bersama photon (tenaga malaikat) dan neutron (oksigen)/(tritium).

Kita dapat membuat kesimpulan bahawa air yang paling awal diciptakan.

InsyaAllah saya akan bahaskan lagi penciptaan dan air. Wahai Tuhan yang Maha Suci Zat-Nya bantulah daku yang dahagakan ilmu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s