APA PERLU ANDA BUAT JIKA ANDA TERLIBAT DALAM KEMALANGAN JALANRAYA?

 

1. Terlibat dalam kemalangan atau kecelakaan jalanraya bukan setakat menyebabkan anda kerugian harta-benda dan kecederaan tetapi membangkitkan kes separa jenayah (quasi criminal) atau jenayah yang boleh menyebabkan anda didenda atau merengkok dalam penjara. Saya akan menghuraikan dengan jelas dua kategori ini. Bagi kategori pertama iaitu yang menyebabkan kerugian harta-benda dan kecederaan ia adalah kes sivil. Manakala bagi kategori kedua ia membangkitkan kes quasi criminal (separa jenayah) atau jenayah.

KES SIVIL

2. Bagi kategori ini ia adalah ‘property damage’ (kerugian harta-benda) dan/atau ‘third party bodily injuries’ (kecederaan tubuh-badan pihak ketiga). Kecederaan tubuh-badan termasuk kematian.

3. Ini akan membangkitkan saman sivil di Mahkamah bagi tuntutan gantirugi. Ada undang-undang amali yang mantap telah dilaksanakan dan diamali di Mahkamah berkait tuntutan ini. Anda harus membayar gantirugi bagi kerugian harta-benda dan/atau kecederaan tubuh-badan pihak ketiga. Jika anda juga tercedera dan atau mengalami kecederaan tubuh badan anda juga boleh menyaman balik (counter-claim) dengan syarat tiada kecuaian di pihak anda. Jika ada kecuaian di pihak anda maka tuntutan anda boleh ditolak atau anda mendapat sebahagian gantirugi dari berapa persen sumbang-cuai anda.

4. Sebab itu Kerajaan menetapkan ada tanggung-jawab statut untuk anda mempunyai roadtax dan insurans bagi kereta samada ‘comprehensive’ (mencakupi pihak pertama atau pihak ketiga) atau ‘third party’ (pihak ketiga) paling kurangnya bagi melindungi anda apabila anda di saman secara sivil oleh pihak ketiga.

5. Perkara pertama yang perlu anda buat apabila terlibat adalah membuat repot polis secepat mungkin kerana jika dilewatkan akan membangkitkan unsur kesangsian reka-cipta kandungan repot polis atau disebut ‘afterthought’. Jika anda tercedera anda perlulah membuat repot polis seberapa segera di Balai Polis berdekatan apabila sudah boleh bergerak. Sekarang repot polis boleh dihantar secara atas-talian kepada Balai Polis berkenaan yang menyiasat di mana kemalangan itu berlaku walau anda membuat repot polis di mana jua di Malaysia. Pada pendapat saya anda boleh merujuk kepada peguam terlebih dahulu sebelum membuat repot polis kerana hak anda untuk merujuk kepada peguam adalah hak yang dijamin oleh perlembagaan (Rujuk: Artikel 5(3) Perlembagaan Persekutuan). Saya juga berpendapat bahawa komunikasi anda dengan peguam anda adalah satu komunikasi istimewa (privilege communication). Ini termaktub dalam Akta Keterangan 1950 (Rujuk: Seksyen 126 Akta Keterangan 1950). Komunikasi anda dengan peguam anda adalah dilindungi oleh undang-undang hatta pihak berkuasa seperti polis atau sesiapa sahaja. Alasan-alasan anda boleh merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan dan Akta Keterangan itu adalah anda mungkin tidak tahu tentang hak-hak anda melainkan telah dinasihatkan oleh peguam yang memang terpelajar tentang undang-undang.

6. Perkara kedua, selepas anda perlu membuat repot polis, anda perlu menghubungi syarikat insurans anda yang anda membeli polisinya. Ini adalah kerana anda mungkin cuai 100% dalam kemalangan itu maka syarikat insurans anda bertanggunggan untuk membayar gantirugi kepada pihak ketiga bagi kerugian harta-benda dan kecederaan tubuh-badan. Di dalam polisi atau perjanjian antara anda dengan syarikat insurans mungkin ada klausa di mana anda harus memaklumkan kepada syarikat insurans dengan secepat mungkin jika anda terlibat dalam kemalangan. Wujud juga kes-kes fraud. Anda boleh disalahkan oleh syarikat insurans anda jika tidak dimaklumkan kepada mereka. Ini adalah kerana untuk syarikat insurans mengambil tindakan sewajarnya seperti menyelidiki dan melantik peguam panel mereka bagi mewakili anda (mereka sebenarnya yang bertanggung-jawab kerana mereka melindungi anda dengan premium yang dibayar oleh anda ketika membeli polisi) jika anda di saman.

7. Perkara ketiga, jika anda yang tidak cuai dan mengalami kerugian-harta benda dan/atau kecederaan tubuh badan, maka anda harus mencari peguam untuk membuat tuntutan sivil bagi gantirugi-gantirugi. Biasanya, ada agen-agen yang bertugas khas bagi mencari pelanggan-pelanggan untuk membuat tuntutan insurans. Walau industri secara ini yang juga dikenali sebagai ‘tout’ adalah salah namun semacam ia telah sebati dalam industri tuntutan insurans. Anda harus memilih syarikat peguam yang sesuai kerana yuran guaman yang dicaj oleh peguam adalah berbeza-beza. Ada syarikat peguam yang memberi kemudahan pinjaman kepada anda. Mungkin anda jatuh ditimpa tangga. Sudahlah kemalangan; rosak kenderaan dan cedera tubuh-badan, anda juga mungkin kehilangan kerja. Tambahan lagi perlu menyelesaikan bil-bil hospital. Semua ini akan didahulukan oleh sebahagian syarikat guaman. Mereka akan menolak jumlah pinjaman ini nanti apabila sudah mendapat bayaran dari tuntutan insurans.

8. Ada juga klien-klien yang melompat dari satu syarikat guaman ke syarikat guaman lain; mungkin kerana servis yang mengecewakan atau klien itu sendiri mahu mendapat wang pendahuluan yang lumayan terutamanya kes-kes yang mempunyai gantirugi yang besar!  Bahkan ingin melupakan bayaran-bayaran yang telah didahulukan oleh syarikat guaman pertama. Ini adalah tindakan yang tidak profesional kerana anda mungkin boleh disaman oleh syarikat guaman pertama dan anda bukan sahaja dikehendaki membayar segala wang yang didahulukan tetapi juga membayar kos-kos guaman. Ini juga menyebabkan kelambatan kepada perjalanan kes anda.

9. Perkara keempat, anda harus menunggu hari bicara. Anda harus datang sebelum sehari bicara untuk berbincang dengan peguam anda. Jika anda gagal datang, anda mungkin akan membuat perkara yang memprejudiskan kes anda di Mahkamah pada keesokan harinya. Sila baca tulisan saya ’10 Tip Jika Anda Menjadi Saksi Dalam Kes Di Mahkamah’. Sekarang ini Mahkamah telah menggunakan sistem Penyata Saksi-Saksi Bertulis. Anda harus memberi kerjasama untuk penyediaan penyata anda dengan pihak peguam anda.

10. Perkara kelima, apabila Mahkamah telah membuat keputusan maka anda akan mengetahui berapakah tuntutan gantirugi yang anda sepatut perolehi. Jika ada mana-mana pihak termasuk anda tidak puas-hati anda atau lawan anda boleh membuat rayuan ke Mahkamah Tinggi. Jika anda kalah maka anda harus membayar kos. Jika anda menang maka akan mendapat bayaran seperti mana yang diputuskan oleh Mahkamah Rendah (Sesyen atau Majistret). Kadang-kadang jika anda menang anda akan mendapat lebih gantirugi dari jumlah yang diputuskan oleh Mahkamah Rendah. Kadang-kadang anda mendapat kurang. Oleh itu berbincanglah dengan peguam anda dan buat keputusan yang bijaksana. Kadang-kadang kes juga meleret ke Mahkamah Rayuan.

11. Perkara keenam, kadang-kadang syarikat insurans memberi tawaran untuk penyelesaian di luar Mahkamah. Anda boleh membuat bidaan supaya tawaran itu lebih tinggi. Kadang-kadang anda hanya mendapat tawaran ex-gratia terutama jika anda cedera parah tetapi cara kemalangan itu berlaku tidak menyebelahi anda. Tawaran ini kadang-kadang telah dibuat sebelum kes difailkan lagi. Untuk makluman anda sebenarnya ada cara kiraan bagaimana menilai gantirugi yang anda harus terima. Bukan sahaja bagaimana cara kemalangan ini terjadi tetapi juga setiap tubuh badan anda mempunyai nilaian gantirugi kewangan. Begitu juga kerugian-kerugian yang lain seperti bil-bil hospital, pendapatan dll. Jika berlaku kematian di dalam kemalangan maka samada dapat gantirugi hilang pergantungan dan kesedihan di bawah Civil Law Act 1956.

12. Sekarang ini Mahkamah telah mempunyai Pusat Mediasi. Anda boleh memilih untuk menyelesaikan kes anda secara mediasi. Mediasi adalah pengantaraan. Bukan hakim yang mendengar bicara kes anda mengantaranya tetapi hakim yang ditugaskan khas untuk mengantara kes ini diselesaikan secara baik.

QUASI CRIMINAL DAN JENAYAH

13. Bagi tindakan yang membangkitkan kes separa jenayah (quasi criminal) anda samada dikompaun atau didakwa oleh pihak pendakwa samada polis atau Timbalan Pendakwa Raya.

14. Jika kemalangan menyebabkan kematian maka ia membangkitkan tuduhan jenayah di bawah Seksyen 41 hingga 43 Road Transport Act 1987. Hukuman-hukuman di bawah seksyen-seksyen ini adalah denda dan pemenjaraan.

15. Saya mengatakan ia quasi criminal kerana anda hanya dikompaun. Anda tidak ditangkap. Tetapi dibawa ke Mahkamah sebagai Orang Kena Saman. Berbeza dengan kesalahan jenayah anda akan dikenali sebagai Orang Kena Tuduh. Kesalahan yang boleh dikompaun ini boleh jadi mana-mana peruntukan di bawah Road Transport Rules yang mencakupi 50 kompilasi peraturan-peraturan. Road Transport Rules (50 kompilasi) ini hendaklah dibaca bersama dengan Road Transport Act 1987. Pihak pendakwa mempunyai kuasa budi-bicara samada hendak mengkompaun anda atau tidak. Menurut peruntukan Seskyen 68(3) Road Transport Act 1987 kes anda di bawah Road Transport Rules (50 kompilasi) tersebut bukanlah prosiding jenayah.

16. Oleh kerana ia adalah quasi criminal maka ia harus dibicarakan dengan menggunakan kaedah-kaedah dalam Criminal Procedure Code (Act 593) & Rules. Begitu juga jika anda melakukan kesalahan di bawah Road Transport Act 1987 terutamanya Seksyen 41 hingga 43 maka anda boleh ditangkap dan dibawa ke Mahkamah sebagai Orang Kena Tuduh. Maka anda harus dijamin jika ingin bebas sementara kes selesai.

KESIMPULAN

18. Oleh itu anda harus mengelak gerah di atas jalan. Anda disarankan membaca tulisan saya berkenaan dengan ‘Gerak Dan Gerah’. Walaupun anda mendapat gantirugi berjuta-juta anda mungkin telah kehilangan fungsi anggota badan tidak seperti sebelum kemalangan berlaku. Begitu juga harta-benda anda seperti kenderaan tidak sama seperti dahulu lagi selepas berlakunya kemalangan. Lebih parah lagi anda kehilangan orang tersayang dalam gerah yang berlaku atas jalan!

JUTAWAN BROKER

1. Pelbagai cara orang ingin mencapai status eksklusif sebagai “jutawan”. Salah satu caranya adalah dengan menjadi broker.  Broker didefinisi oleh Kamus Dewan 4 sebagai ‘orang yang kerjanya membeli dan menjual saham, wang asing, atau barang-barang untuk orang lain.’ Apa yang saya ingin maksudkan di sini bukan broker saham atau wang asing tetapi ‘barang-barang untuk orang lain’. Tetapi saya tidak menghadkan industri pembrokeran sebagai membeli dan menjual ‘barang-barang untuk orang lain sahaja tetapi juga ‘perkhidmatan’. Mereka adalah orang tengah sebenarnya. Nanti saya akan huraikan. Tafsiran saya ini lebih luas dan secara praktisnya di luar sana ramai broker yang juga menjadi orang tengah kepada urusniaga perkhidmatan. Saya berjumpa dengan otai-otai dalam industri pembrokeran, namun mereka agak menolak untuk dipanggil broker kerana ia agak tidak profesional. Mereka lebih suka dipanggil sebagai ‘konsultan’ atau ‘perunding’. Ia hanya masalah pengistilahan. Mungkin kerana otai-otai ini tidak suka dipanggil sebagai ‘broker’ kerana ia sinonim dengan ‘kekotoran’ atau ‘pencemaran’ di dalam industri ini disebabkan oleh beberapa epal busuk. Sebab itu ada istilah ‘broker maut’ bagi hardcore dalam industri ini bagi menggambarkan kecelaruan mereka yang datang dengan motosikal buruk dan dokumen-dokumen projek bernilai bilion yang sudah lusuh ke kedai mamak sembang sehingga larut malam! Ironinya! Bahkan kedai mamak itu sudah bertrilion nilai projek disembang. Walhasil air teh tarik secawan pun dibayar oleh pelanggan berpotensi. Jangan memandang negatif kerana broker seperti ini dihasilkan dari universiti hard knock lama-lama mereka menjadi lebih cerdik dan profesional!

2. Pembrokeran dan bekerja sebagai broker tidaklah sekotor dan sehina seperti sebahagian kita berpandangan. Ia adalah satu kerja mulia. Berapa banyak projek-projek mega siap kerana broker. Betapa banyak perkhidmatan mendapat pelanggan-pelanggan dan beres kerana broker. Betapa banyak barang-barang mahal berjaya dijual kerana broker. Betapa ramai broker menjadi jutawan kerana kecerdikan dan nasib mereka dalam merunding projek dan perkhidmatan. Saya menyebut nasib industri ini pernah hanya dilakukan tanpa bukti-bukti bertulis wujud bagi mengesahkan tentang komisyen broker. Akibatnya ada yang ‘dikencing’ walau projek atau perkhidmatan berjaya ditemukan oleh orang tengah antara pemilik projek atau perkhidmatan dan pelanggan-pelanggan berpotensi. Tetapi dengan ledakan teknologi wujud seperti email dan whatsapp maka agak sukar untuk orang tengah ‘dikencing’ lagi. Ia laku di Mahkamah sebagai bukti yang wujud antara pemilik-pemilik projek atau perkhidmatan dan pelanggan-pelanggan. Celik undang-undang juga satu faktor untuk melindungi broker jika projek atau perkhidmatan itu berjaya tutup niaga (close the deal).

3. Dalam industri ini seperti yang saya sebut juga wujud ‘epal buruk’ yang kita sifatkan sebagai ‘conman‘ atau ‘scammer‘. Modus operandi bagi conmen dan scammers adalah dengan meminta upfront (wang pendahuluan) atas alasan berbagai. Walau tidak dinafikan bahawa wujud projek dan perkhidmatan adalah genuine ada broker yang meminta upfront. Tetapi dengan meminta upfront walau projek atau perkhidmatan itu genuine jika rundingan itu tidak berjaya maka broker akan dikejar ke lubang cacing bagi menuntut pembayaran balik duit upfront itu! Jadi persoalannya bagai mana untuk melindungi komisyen pembrokeran seorang broker?

4. Satu cara untuk melindungi broker dari dikencing seperti janji-janji pemilik projek atau perkhidmatan atau juga pelanggan adalah dengan meminta pemilik projek dan perkhidmatan untuk memasuki letter of undertaking yang menghurai cara bayaran komisyen broker. Letter of undertaking atau surat janji itu sebaiknya disetem di Pejabat Hasil bagi mengukuhkannya sebagai bahan bukti di Mahkamah jika wujud perlanggaran janji oleh mana-mana pihak bagi broker menuai hasil cucuk-tanamnya. Namun dokumentasi-dokumentasi lain seperti email dan whatsapp juga memadai kerana ia adalah cara-pakai sekarang. Adalah dinasihati cara letter of undertaking adalah terbaik iaitu dengan mengatur peguam sebagai pemegang amanah (stakeholder) kepada wang komisyen broker. Sewajarnya broker profesional mempunyai seorang peguam yang menasihatinya.

5. Di dalam kes Ahmad Zaini Japar v. TL Offshore Sdn Bhd [2002] 5 CLJ 201; [2002] 7 MLJ 604, Mahkamah telah memutuskan bahawa Plaintif (broker) mendapatkan kontrak bagi Defendan (TL Offshore) dari Petronas Carigali. Mereka hanya memasuki perjanjian secara lisan sahaja bahawa Defendan hendaklah membayar Plaintif (broker) sebanyak 1% dari nilai kontrak dengan had RM12 juta. Defendan hanya membayar sebanyak RM700,000 sahaja kepada Plaintif. Namun ada satu surat yang mengesahkan tentang perjanjian mereka yang dikeluarkan oleh Defendan. Mahkamah memutuskan Plaintif berhak kepada komisyen 1% tersebut. Namun di dalam kes Merong Mahawangsa Sdn Bhd & Anor v. Dato’ Shazryl Eskay Bin Abdullah Rayuan Sivil (Mahkamah Rayuan) No: 02(f)-29-03/2014(W), Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa walau wujud ‘letter of undertaking was contrary to public policy and therefore void and unenforceable.’

6. Bukan senang untuk menjadi jutawan broker. Ada yang dikencing dan ada juga yang undang-undang tidak berpihak bagi mereka. Dunia pembrokeran penuh dengan karenah dan tipu helah. Tetapi jangan jangan cepat berputus asa. Kegagalan adalah untuk mematangkan kita sebagai broker profesional. Jika tidak suka dikencing maka jangan kencing orang. Ini petua bagi yang ingin menceburi dunia pembrokeran.

7. Sebagai orang tengah, broker haruslah menguasai ilmu rundingan. Sebab itu broker juga disebut sebagai perunding. Banyak buku yang ditulis bagi panduan broker dalam mempraktikkan ilmu rundingan. Salah satu buku yang baik untuk dibaca adalah Secrets Of Power Negotiating oleh Roger Dawson. Ada beberapa tip berguna yang dinyatakan oleh penulis buku ini berkenaan rundingan. Broker boleh mempraktikkannya. Buku ini adalah sangat penting bagi broker untuk menjadi lebih profesional.

8. Sebelum sesorang broker memulakan kerja mereka, mereka harus memiliki terlebih dahulu dokumen-dokumen projek atau perkhidmatan. Ia bergantung kepada pemilik projek atau perkhidmatan samada ingin mempercayai dan melepaskan kepada broker. Oleh itu nasihat saya bermulalah dengan kecil-kecilan dahulu sebelum menjadi broker profesional. Dokumen pula boleh jadi fake atau forgery. Ini membahayakan kepada broker kerana boleh ia boleh menjadi kes jenayah dan broker mendapat kesipuan. Untuk menentukan ia adalah genuine atau tidak adalah dengan skil dan ketajaman pemahaman seseorang broker. Tidak semesti menghantar dokumen-dokumen itu kepada Pejabat Kimia. Ia boleh jadi dengan kaedah pertanyaan samada secara email atau whatsapp kepada orang yang mengeluarkan dokumen tersebut. Teknik pengesahan ini disebut sebagai due diligence. Setiap tugasan harus dibuat due diligence. Bukan sahaja terhadap pemilik projek atau perkhidmatan tetapi juga pelanggan-pelanggan. Identiti pemilik projek dan perkhidmatan dan juga pelanggan-pelanggan boleh dibuat. Jika syarikat dengan membuat SSM Search di laman SSM. Jika individu dengan membuat semakan samada dia seorang bangkrap atau tidak secara atas talian. Kosnya di bawah RM100 sahaja.

9. Pembrokeran dari sudut undang-undang ia adalah kontrak sebenarnya. Dari sudut skil rundingan ia adalah perundingan profesional yang penuh dengan teknik-teknik seperti yang disebut dalam buku Roger Dawson yang bertajuk Secrets Of Power Negotiating. Lama-kelamaan anda akan menjadi broker profesional. Anda harus keluar dari label broker maut!

10. Ada sebab mengapa apa-apa industri bergantung kepada para broker untuk menjayakan projek mereka antaranya mereka telah habis cara untuk melaksanakan pelan mereka. Atau mungkin memerlukan khidmat orang tengah untuk mencari pelanggan-pelanggan yang lebih baik. Seperti industri pendanaan (funding) ia amatlah sulit untuk mendapatkan pembiaya kerana ia tidak diwar-warkan semberono kerana mungkin akan dicium oleh conman dan scammer. Wujudnya broker maka ia boleh menapis bagi pembiaya, pemilik projek atau perkhidmatan untuk pelanggan-pelanggan yang memang sesuai dan tepat. Broker juga menjadi pendamai jika wujud kegetiran bagi kedua-dua pihak yang boleh menggagalkan urusan dari terlaksana.

11. Salah satu cara Malaysia untuk mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi ialah melahirkan broker profesional yang menjayakan projek-projek mega dan perkhidmatan mustahak. Ia tidak dapat dicapai dengan begitu mudah tetapi secara pengalaman dan memahami secara pembacaan dan acumen. SELAMAT DATANG KE KELAB JUTAWAN BROKER!

PENGKAJIAN AYAT-AYAT Al-QUR’AN BERKAITAN SULAIMAN A.S.: Cubaan Dalam Memahami Seleksi Al-Qur’an Tentang Peristiwa-Peristiwa Dalam Hidupnya.

1. Nama “Sulaiman” (سليمان) disebut sebanyak 17 kali di dalam al-Qur’an [al-Baqarah: 102][an-Nisa’:163][al-An’am:84][al-Anbiya’:78; 79 & 81][an-Naml:15; 16; 17; 18; 30; 36 & 44][Saba’:12][Sad:30 & 34]. Di sebalik hidup Sulaiman selama 53 tahun [al-Kāmil Fi at-Tārikh, Ibnu Athir, 176-186, al-Maktabah at-Taufiqiyyah, Cairo, Egypt, Jilid Pertama) hanya 17 kali namanya disebut dalam al-Qur’an. Mengapa? Adakah al-Qur’an membuat seleksi tentang peristiwa-peristiwa penting sahaja dalam hidup Sulaiman bagi dihidangkan kepada umat selepasnya sebagai panduan dan petunjuk kepada umat Islam? Adakah seleksi-seleksi ini berlaku ketika mana kerohanian berkaitan Sulaiman adalah berlaku pada peringkat tertinggi?

2. Sedangkan berkaitan Sulaiman ini adalah satu petunjuk yang penting berkenaan ‘kekuasaan’ atau dalam bahasa modennya ‘politik’ serta secara spiritualnya. Sedangkan kekuasaan Sulaiman itu tiada siapa yang dapat menyainginya [Sad:35] Adakah seleksi peristiwa-peristiwa yang direkodkan oleh al-Qur’an hanya seputar spiritual yang tinggi? Peristiwa menundukkan Kerajaan Saba’ [an-Naml: 15 – 44], peristiwa penghakiman tentang tanaman [al-Anbiya’: 78], angin yang menerbangkannya [al-Anbiya’: 81][Saba: 12] dan peristiwa hilang kekuasaan kerana diserupai oleh jin di atas takhtanya [Sad: 34][Tafsir al-Qur’an al-Adzim, Ibnu Kathir]. Hanya peristiwa-peristiwa ini yang dipetik oleh al-Qur’an dari sepanjang usia Sulaiman selama 53 tahun itu. Walaupun saya berhujah bahawa doa Sulaiman tentang kekuasaanya tiada siapa yang dapat menyainginya [Sad:35] tapi tiada jawapan dari Allah sebagai mengiyakan atau menolak tentang doa Sulaiman ini. Cuba bandingkan nazar dan doa isteri Imrān terhadap anaknya bernama Maryam dan keturunannya dari syaitan yang direjam [Aal-e-Imran:35-37] di mana Allah secara jelas menyatakan memakbulkannya (فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ)(Maka diterima oleh Tuhannya dengan penerimaan yang baik)[Aal-e-Imran:37]. Jika kita lihat dasawarsa ini kekuasaan Amerika Syarikat adalah begitu hebat samada di laut atau udara atau darat. Dengan wujud teknologi-teknologi yang canggih dalam segenap bidang sehingga menjangkau planet-planet yang jauh.

3. Kekuasaan Sulaiman adalah satu model tentang kekuasaan yang tinggi dari segi pencapaian fizikal dan rohani. Dari teknologi binaan, galian darat dan laut, pergerakan melalui udara, pengintipan tentera jadian, komunikasi dengan haiwan, penyamaran, penaklukan kerajaan besar lain dan teknik serta skil memindah satu benda fizikal dalam masa yang cepat. Ia ilmu-ilmu dalam mendasari ‘kekuasaan’ politik dan spiritual untuk mentadbir dunia. Satu model yang menjadi impian setiap insan yang mengimpikan pencapaian tertinggi dalam hidupnya. Namun adakah ia hanya milik Sulaiman sahaja lantaran kekuasaan itu tiada siapa yang dapat menyainginya? Dari sudut mana dunia ‘umat yang satu’ ini mempunyai perbezaan kalau tidak persamaan dengan kekuasaan Sulaiman?

4. Atau kisah-kisah Sulaiman ini sebagai satu kata-kunci kepada pembukaan rahsia dalam mencapai kekuasaan yang tertinggi dari segi pencapaian fizikal dan rohani? Saya melihat begitu. Al-Qur’an itu bukan setakat membuat seleksi peristiwa-peristiwa untuk menjadi tatapan sahaja tetapi sebagai panduan kata-kunci kepada pembukaan rahsia dalam pencapaian kekuasaan tertinggi dari segi pencapaian fizikal dan rohani. Jika dilihat lebih dalam lagi seleksi dari peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Sulaiman sepanjang 53 tahun itu penuh dengan panduan kepada umat yang satu bagi perjalanan mereka pada masa hadapan. Seleksi-seleksi peristiwa dalam hidup Sulaiman adalah sebahagian kepada kekuasaan yang tiada tolak banding. Peristiwa menundukkan Kerajaan Saba’ adalah berlaku dalam Alam Ghaib yang bukan zahir kerana di saat terbukanya hijab dan energi-energi ghaib berfungsi dengan efektif ketika mana di Alam Ghaib; samada malakut atau jabarut.

5. Kerohanian tinggi berlaku ketika makhluk berada di Alam Ghaib; samada malakut, jabarut atau yaqozoh. Allah mendedahkan perkataan unik iaitu “ifrit” (عفريت) [an-Naml:39] hanya di satu tempat ini di dalam al-Qur’an. Perkataan ini adalah pelik dan hanya diperkenalkan oleh al-Qur’an. Ifrit ini adalah termasuk dalam golongan al-mala’u (الملؤا)(pembesar-pembesar) [an-Naml:38]. Mengapakah dalam situasai lain al-Qur’an tidak mendedahkan identiti seseorang melainkan tentang Iblis [al-Kahfi: 50] dan ifrit bahawa kedua-dua ini adalah dari spesis jin? Misi yang dipikul oleh ifrit yang bersembunyi dalam al-mala’u Sulaiman adalah misi negara. Dengan mendedahkan bahawa dia mampu membawa singgahsana Balqis dalam kecepatan sebelum Sulaiman bangun dari tempat duduknya dengan kekuatan dan amanahnya [an-Naml:39] boleh mendedahkan siapa dirinya di hadapan al-mala’u yang lain. Melainkan pembesar-pembesar atau orang-orang dalam majlis Sulaiman pada ketika saat getir itu memahami tentang hakikat diri. Namun empunya diri yang menawarkan untuk mengangkat singgahsana Balqis sebelum dari Sulaiman berkerdip matanya itu [an-Naml: 40] mengalahkan impian dan kekuatan ifrit. Satu diskusi khusus harus dibuat tentang maksud intipati al-Quran tentang perkataan ifrit. Ia bagaikan spesis sulit dalam urusan negara. Dengan kata lain jika ingin mencapai kekuasaan yang tertinggi dari segi pencapaian fizikal dan rohani harus ada pasukan ifrit!

6. Komunikasi dengan semut dan burung. Semut yang kita tahu tidak dapat berbicara dengan mengeluarkan kata-kata. Namun dapat difahami oleh Sulaiman. Begitu juga ‘percakapan burung’ (منطق الطير)[an-Naml:16] juga boleh diketahui apa yang dicakapinya dan boleh berbicara dengannya sehingga burung memahami. Kaedah bagaimanakah ini? Ada kah secara telepati? Atau berbicara dengan kalam sebagaimana manusia berbicara? Tentu ada jawapan kepada permasalahan ini. Mengapakah burung dan semut dalam mendasari kekuatan yang tertinggi dari segi pencapaian fizikal dan rohani? Burung sebagai pengintip yang sukar diketahui mana pengintip dan mana burung yang biasa. Semut pula satu koloni yang memahami tentang pergolakan manusia boleh diambil manfaat bagi tujuan menguasai alam haiwan dan boleh dibangkitkan bagi tujuan-tujuan yang lain. Adalah tidak mustahil seorang insan boleh berkomunikasi dengan haiwan-haiwan yang lain. Jika tidak bagaimana Muhammad itu ‘rahmat seluruh alam'[al-Anbiya: 107]? Bagaimanakah Muhammad melaksanakan misinya sebagai rahmat seluruh alam jika baginda tidak dapat memahami dan berkomunikasi dengan haiwan, sebagai satu contoh.

7. Graf kekuasaan yang tertinggi dari segi pencapaian fizikal dan rohani tidak selama-lamanya berada di puncak. Ada ketika ia menjunam. Peristiwa hanya menggambarkan bagaimana ia menjunam. Allah sahaja mengetahui kenapa. Peristiwa jin menyamari Sulaiman lalu menduduki atas kursinya [Sad:34][Tafsir al-Qur’an al-Azim, Ibnu Kathir] sungguh menyedihkan. Ia merupakan satu fitnah dan ujian kepada umat Sulaiman dan kepada Sulaiman sendiri. Menguasai jin dan bunian yang berupaya menyamar spesis manusia harus sedar mereka harus juga menguasai ilmu penyamaran. Jin hanya tidak dapat menyamari Muhammad! Jika tidak kecelaruan kepada prinsip hadith. Begitulah peristiwa jin menyamari Sulaiman ini telah mencemari graf kekuasaan yang tertinggi dari segi pencapaian fizikal dan rohani Sulaiman dalam hidupnya. Ia suatu pengajaran kepada kita semua. Mereka yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya ini boleh jadi makhluk jin dan bunian yang menyamar ‘ayah-ayah mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau keluarga-keluarga mereka'[al-Mujadalah:22]. Ini lah hakikat perjuangan sebenar. Mengenali hakikat diri bukan diri yang zahir. Mengenali musuh sebenar dan kawan sebenar.

8. Bagi mencapai kekuasaan yang tertinggi dari segi pencapaian fizikal dan rohani seseorang itu harus mendasari al-Qur’an dan ilmu dari kitab ini. Ia bukan setakat dilagukan dengan bacaan dan zikir tetapi juga secara logik sains. Adalah satu yang diperlukan dalam memahami peristiwa-peristiwa dalam hidup mana yang merupakan intipati dan mana yang patut dilupakan. Sebagai panduan seleksi al-Qur’an berkaitan peristiwa-peristiwa dalam hidup Sulaiman selama 53 tahun itu kita harus menyedari kita berada di saat mana. Saat getir ketika keputusan penting perlu dibuat ketika wujud konflik atau saat menjunam graf kita sebagai satu fitnah dan ujian bagi kita.

9. Sebagai penutup, tidak mustahil kekuasaan yang tertinggi dari segi pencapaian fizikal dan rohani seperti yang pernah dicapai pada zaman Sulaiman dapat diajari kepada pembangun-pembangun moden dan akan datang dengan kajian-kajian teks al-Qur’an secara rohani dan fizikal.

KITAB YANG SEMPURNA PADA MEMBAHASKAN ILMU-ILMU JIN (الكتاب التام في علوم الجان)

BAB: JIN MENCURI BERITA-BERITA GHAIB

1. Jin diizinkan oleh Allah mempunyai kebolehan untuk mencuri komunikasi samada mereka terbang ke langit [al-Jin:8] atau mereka duduk di tempat-tempat tertentu untuk mencuri perbualan malaikat [al-Jin:9]. Perkara ini berlaku sebelum Muhammad s.a.w. dibangkitkan sebagai nabi. Bagi yang boleh terbang itu mereka terbang ke langit mendengar perbualan-perbualan malaikat yang bersifat futuristik dan maklumat tepat tentang sesuatu. Bagi yang tidak boleh terbang mereka duduk di tempat-tempat strategik dan mencuri berita bersifat futuristik dan maklumat tepat tentang sesuatu.

2. Perbualan malaikat-malaikat adalah sesuatu yang bersifat encryptions atau coded dan jin-jin yang telah berhasil mencuri berita-berita dan perkhabaran-perkhabaran ghaib itu mereka melakukan decryptions atau decoded. Hasil dari berita-berita dan perkhabaran-perkhabaran ghaib yang telah dinyah-inkripkan dan dipecah kod itu mereka gunakan untuk kegunaan-kegunaan tertentu. Samada baik atau sebaliknya. Maklumat-maklumat yang dicuri dari malaikat adalah tepat kerana ia datang dari Allah. Malaikat-malaikat adalah tentera-tentera Allah yang menjalankan tugas. Jin yang bersifat boleh halimunan [al-A’raf:27], boleh mengubah bentuk menjadi haiwan pelbagai dan menjadi rupa manusia pelbagai adalah satu perkara yang unik. Inilah sebabnya Iblis menjadi takbur [al-A’raf:13][Sad:74] untuk engkar perintah arahan Allah untuk sujud kepada Adam, kerana merasakan kejadiannya dari api lebih baik dari kejadian Adam dari tanah [Al-Araf:12][Sad:76]. Sedangkan dalam ‘kepala’ Adam itu terkandung maklumat-maklumat tentang segala asma’ (nama-nama) [al-Baqarah:31] sehinggakan malaikat gagal untuk menyebutnya selepas dipertontonkan kepada mereka [al-Baqarah:31-32] dan selepas itu mereka sujud kepada Adam [al-Baqarah:34][al-A’raf:11][al-Hijr:30][al-Isra’:61][al-Kahf:50][Ta Ha:116][Sad:73].

3. Tetapi selepas Muhammad s.a.w. dibangkitkan jin-jin tidak boleh lagi mencuri berita-berita ghaib dari perbualan-perbualan malaikat. Jika mereka mencuri berita-berita ghaib maka mereka akan ‘diekori oleh tembakan yang menembusi’ [as-Shofat:10], ‘diekori oleh tembakan yang nyata’ [al-Hijr:18]. Mereka juga dapati di langit, ia dipenuhi dengan ‘pengawal-pengawal yang keras dan tembakan-tembakan’ [al-Jin:8] serta ‘tembakan yang merejam’ [al-Jin:9]. Ada hikmahnya sebegini kerana batang-tubuh Muhammad s.a.w. itu mempunyai wahyu dan ‘dia tidak bercakap melainkan apa yang diwahyukan’ [an-Najm: 3-4]. Oleh itu jin-jin tidak perlu lagi terbang ke langit atau duduk di tempat-tempat tertentu untuk mencuri berita-berita ghaib kerana pada batang-tubuh Muhammad s.a.w. itu mempunyai wahyu. Muhammad s.a.w. pula ada bersifat insan biasa melainkan baginda di wahyukan [al-Kahf:110][al-Anbiya’:3][Fussilat:6]. Wahyu itu pula mempunyai tingkatan-tingkatannya; ada yang lemah, sederhana dan kuat bergantung kepada kekuatan malaikat menyampaikannya atas arahan Allah. Klasifikasi hadis-hadis dhoif, hasan dan sahih bukan sahaja bergantung kepada ilmu sanad dan matan tetapi bagaimana kekuatan wahyu itu kepada Muhammad s.a.w.

4. Wujudnya Alam Ghaib [al-Jin:26][ar-Rad:9][al-Mukminun:92][as-Sajdah:6][az-Zumar:46][al-Hasyr:22][al-Jumua:8][at-Taghabun:18] menunjukkan juga adanya ‘surat-surat khabar Alam Ghaib’. Alam Ghaib seperti malakut, jabarut dan yaqozoh yang merupakan duplikasi Alam Syahadah ini. Bagaimankah caranya untuk membaca surat-surat khabar Alam Ghaib? Otak kita mempunyai dua bahagian iaitu otak kanan dan kiri. Otak kanan mentafsirkan secara logik dan nyata. Manakala otak kiri mentafsirkan secara abstrak dan ghaib. Oleh itu jika akhbar itu melaporkan sesuatu gambar ikan besar dan satu lagi berkenaan dadah, maka bagi peguam yang mengendalikan kes dadah itu menunjukkan suatu rezki atau kes besar! Begitu juga bagi merungkai permasalahan seseorang dengan melihat dan mentafsir berita akhbar.

5. Sesuatu itu bermula dari ghaib dahulu sebelum nyata. Sebagaimana kejadian kita di Alam Arwah ketika ditanya ‘Adakah Aku Rab kamu? Maka kita semua menjawabnya: Bahkan! [al-A’raf:172]. Begitu juga jin mereka selepas berjaya menguasai teknik-teknik mencuri berita-berita ghaib, maka mereka mencipta teknologi-teknologi berasaskan sains untuk mengembangkan teknologi maklumat. Alat seperti komputer dan handset adalah alatan sains yang dikembangkan berdasarkan ilmu-ilmu ghaib mereka yang mereka dijadikan oleh Allah. Teknik encryptions dan coded serta decryptions dan decoded adalah ilmu-ilmu silam mereka. Perlu diingat semua ini boleh dilakukan dengan usaha-sama dengan Bani Adam yang mempunyai chip tentang asma’ di dalam kepala mereka. Gabungan perkahwinan Bani Adam dengan jin menghasilkan bunian. Spesis ini adalah satu spesis baru yang juga pelik kerana genetik tanah bergaul dengan genetik api. Spesis yang separa basyar dan separa jin.

6. Apabila teknologi maklumat dikembangkan maka ia penuh dengan formula-formula sains untuk dinyatakan di Alam Zahir agar Bani Adam dan jin dapat mengguna-pakai ketika mereka merupa manusia. Oleh kerana jin telah memahaminya dan menguasainya ketika mereka bersifat jin maka mereka cuba menterjemahkannya secara zahir melalui sains. Teknologi seperti encryptions dan coded serta decryptions dan decoded adalah berasal dari malaikat. Jin belajar dari pencurian khabar langit. Oleh itu mereka menghayatinya dan cuba untuk menterjemahkannya secara sains dan praktikal. Teknologi stealth adalah halimunannya malaikat dan jin. Maka saintis jin cuba menterjemahkannya secara sains. Teknologi stealth adalah penuh dengan formula matematik dan sains [Introduction to RF STEALTH, David Lynch,Jr. SciTech Publishing Inc, 2004].

7. Teknik mencuri berita-berita ghaib itu dikembangkan menjadi satu teknologi intercept dalam sistem mengesan gelombang. Oleh kerana jika sesuatu gelombang itu boleh dipintas (intercept), maka bagaimanakah untuk menjadi halimunan pula. Sistem processor yang terdapat dalam chip komputer dan peralatan komunikasi adalah berasaskan batu permata kerana batu permata boleh menarik dan menolak. Begitu juga processor boleh menerima input dan mengeluarkan output. Oleh itu bahan untuk membuat processor adalah dari bahan galian bumi. Teknik hacking dan intercept juga adalah teknik jin mencuri berita-berita langit. Oleh itu tidak mustahil kerja-kerja hacking dan mencuri maklumat-maklumat komunikasi adalah kerja-kerja golongan mereka. Mereka berpuak-puak dan berkabilah-kabilah [al-A’raf:27] untuk kepentingan puak-puak dan kabilah-kabilah mereka.

8. Sebenarnya Bani Adam juga boleh menyaingi jin jika mereka membangkitkan hikmat qarin jin yang ada dalam tubuh mereka. Qarin jin ini boleh mengesan gelombang dan bersifat seperti jin. Tetapi Bani Adam harus ingat bahawa mereka harus pagar diri mereka terlebih dahulu sebelum membangkitkan tenaga dalam mereka agar yang mereka sedang berhubung itu bukan dengan jin luar dan yang lebih aula lagi bukan jin kafir atau syaitan!

9. Teknik berhubung dengan qarin jin adalah dengan mengamalkan zikir Surah al-Jin dan memohon kepada Allah untuk menzahirkan qarin jin diri sendiri. Ia juga boleh dikomunikasi dengan secara qarin jin itu dalam keadaan ghaib. Matahati perlu tajam agar bisikan itu bukan bisikan jin luar atau syaitan. Jin juga mempunyai qarin jin. Mereka juga boleh mengguna-pakai qarin jin mereka. Jin lagi memahami jin. Oleh itu bertarunglah secara ilmu hikmat putih. Jika menggunakan ilmu hikmat hitam atau sihir maka kita akan dihukum oleh Allah.

10. Saya pernah diperlihatkan bagaimana dua orang jin berhubung secara teknik jin, iaitu yang seorang itu menghantar gelombang melalui mulut kepada yang seorang lagi kepada telinganya. Saya menggunakan telinga kiri untuk hack atau intercept komunikasi dua orang jin ini. Maka saya mendengar komunikasi mereka berdua adalah dalam bentuk kod.

11. Oleh itu adalah elok samada jin atau bunian atau manusia harus memperkembangkan lagi teknik atau skil mencuri berita-berita ghaib ini diperkembangkan untuk dunia yang lebih terkehadapan dan maju samada melalui teknologi sains atau hikmat-hikmat dan potensi diri yang dikurniakan Allah.

PERANG SIBER : ALAF UMAT SATU

1. Saya telah membincangkan dengan panjang lebar tentang konsep “Umat Satu”. Sebagai ringkasan ia adalah satu konsep di mana dunia yang bulat ini menjadi bersatu dan berhubung dengan satu sama-lain. Ia juga bermaksud bahawa kesatuan umat. Dunia menjadi satu. Tiada lagi seorang di hemispera Utara tidak mengetahui bahawa wujud seorang di hemispera  Selatan. Begitu juga tiada lagi penduduk di Timur tidak mengetahui bahawa wujud penduduk di Barat. Alaf ini saya namakan sebagai Alaf Umat Satu. Seiring dengan Alaf Umat Satu ini segala teknologi dikongsi dengan satu sama lain, termasuklah sistem teknologi komunikasi yang menghubungkan antara seorang dengan seorang lain walau di lokasi geografi yang berbeza. Namun, dengan kewujudan sistem teknologi komunikasi ini ada yang kreatif. Ada yang bersifat baik dan ada yang bersifat jahat dalam kreativiti mereka. Bagi yang baik mereka menggunakan sistem teknologi kamunikasi ini untuk kebaikan dan bagi yang jahat mereka gunakan untuk kejahatan. Dari situlah munculnya “PERANG SIBER“!

2. Perang Siber ini boleh dikelaskan kepada dua kategori (1) Perang Godaman Sistem Teknologi Komunikasi (2) Perang Mempengaruhi Minda. Bagi kategori pertama ini ia dimainkan oleh ‘penggodam’ atau ‘hacker’. Manakala bagi kategori kedua ini ia dimainkan oleh ‘tentera siber’ atau ‘cybertroopers’. Walau di sana boleh sahaja tentera siber melainkan peranan sebagai penggodam. Penggodam hanya memainkan peranan mereka sebagai menyerang sistem teknologi komunikasi.

3. Kita bincangkan kategori pertama iaitu Perang Godaman Sistem Teknologi Komunikasi. Menurut Kevin Beaver di dalam Hacking For Dummies beliau menjelaskan Hacker has two meanings: Traditionally, hackers like to tinker with software or electronic systems. Hackers enjoy exploring and learning how computer system operate. They love discovering new ways to work – both mechanically and electronically. In recent years, hacker has taken on a new meaning – someone who maliciously breaks into systems for personal gain. Technically, these criminals are crackers (criminal hackers). Crackers break into, or crack, systems with malicious intent. The gain they seek could be fame, intellectual property, profit, or even revenge. They modify, delete, and steal critical information as well as take entire systems offline, often bringing large corporations and government agencies to their knees.

4. Penulis ini membahagikan penggodam ini kepada tiga kategori (1) white hat: good-guy hackers don’t like being lumped in the same category as  (2) black hat: bad-guy hackers (3) Gray hat: hackers are a little bit both.

5. Manakala Dr R.K. Chaubey di dalam An Introduction to Cyber Crime and Cyber Law pula mengkelaskan penggodam kepada 4 kategori (1) The Real Hackers (2) Crackers (3) Code Hackers (4) Phreakers. The Real Hackersis a computer expert whose intrinsic curiosity persuades him to break in computers to satiate his quest for learning and knowing‘. Menurut beliau The Real Hackers terbahagi kepada 4 iaitu (1) Curious One’s (2) Script Kiddies (3) Wannabes (4) Elite Hacker. Manakala Crackers is a hacker with criminal intent. Code Hackers pula adalah ‘are the persons who are more interested in breaking the codes which were used to secure any data’. Phreakers pula ‘are named used by and towards people who participate in phreaking‘.

6. Antara jenayah-jenayah yang dilakukan oleh penggodam adalah (1) hacking (2) virus, trojans and worms (3) cyber pornography (4) cyber stalking (5) cyber terrorism (6) cyber crime related to finance (7) cyber crime with mobile and wireless technology (8) phishing (9) denial of service attack (DoS attack) (10) e-mail bombing (11) e-mail spoofing (12) data diddling (13) salami attack (14) logic bomb (15) internet time theft (16) webjacking.

7. Semua jenayah komputer yang saya senaraikan di atas adalah lubang-lubang yang biasanya digunakan oleh penggodam untuk menyerang satu komputer atau alat komunikasi orang lain. Ia juga adalah senjata-senjata Perang Siber!

8. Kita membaca dalam berita-berita bahawa penggodam berjaya ditangkap. Tetapi ada yang tidak berjaya ditangkap kerana ketika mereka melakukan kerja-kerja mereka mereka berhubung dengan internet secara stealth iaitu dengan menyembunyikan internet protocols address (IP address) mereka. Bagi penggodam yang berjaya ditangkap itu kerana identiti mereka terdedah samada dapat dikesan secara IP address mereka atau ada maklumat-maklumat sulit mereka yang bocor kepada pihak-pihak tertentu.

9. Penggodam berjaya melepasi halangan-halangan dalam komputer atau alat komunikasi seseorang kerana wujudnya lubang-lubang atau vulnerabilities. Ia bagaikan cara tikus masuk ke dalam sesuatu rumah. Jika tidak ditutup dengan rapat lubang-lubang maka ia dapat memasuki sesuatu rumah. Oleh itu adalah disyorkan untuk selalu mengemaskini versi operation system (software updates) sistem teknologi komunikasi kerana syarikat gajet tersebut telah menemukan vulnerabilities lantas mengemaskini operation system. Kita juga harus memperkemaskan sistem firewall and anti-virus kita.

10. Penggodam menggodam komputer atau alat telekomunikasi orang lain samada dengan menggunakan tools yang telah sedia ada atau mereka menciptakannya sendiri.

11. Manakala Perang Siber kategori kedua ‘Perang Mempengaruhi Minda’ adalah seperti blog-blog dan berita-berita maya. Kita adalah apa yang kita baca. Bloggerwan mempengaruhi minda dengan idea-idea yang mereka tulis. Bloggerwan boleh jadi penulis upahan. Mereka boleh juga penulis yang mempunyai motivasi sendiri. Sebagai saya telah sebut bahawa ‘ia dimainkan oleh ‘tentera siber’ atau ‘cybertroopers‘ samada dalam blog, twitter, facebook dll. Tingkatan tulisan pula bergantung kepada level pembaca. Ada bloggerwan mensasarkan pembaca adalah golongan bawahan tetapi mempunyai kuasa penentu dalam undian. Ia boleh seperti anonymous atau fake di alam maya atau secara terang-terangan. Manakala bagi berita yang ada kredential mereka boleh memanipulasi berita.

12.  Oleh itu kita harus memahami bahawa model perang baru Alaf Umat Satu bagi mempersiapkan diri kita samada dalam apa jua keadaan. Handset yang berada ditangan kita itu adalah seperti keris yang boleh di bawa kemana-mana. Cuma beza dengan keris ia tidak boleh dibawa kemana-mana. Begitu juga tablets dan komputer kita. Jika orang ingin menyerang kita menggunakan handset kita maka ia tepat mengenai kita!!! Itu lah wajah Perang Siber di Alaf Umat Satu!!!!

KHIDHIR, ISA DAN ADAM

[Untuk menulis posting ini saya merujuk kepada 4 buah buku iaitu Misteri Nabi Khidhir Sepanjang Zaman oleh Ustaz Datu Mohd Sallehin Moksan, al-Ishobah Fi Tamyīzi as-Shohābah oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqolāni, Tafsir al-Qurānu al-Azīm oleh Imam Ibnu Katsir dan Maryam Wa Al-Masih oleh Imam Muhammad Mutawalli as-Sya’rawi]

1. Menurut Ustaz Datu Mohd Sallehin Moksan dalam bukunya tersebut di muka surat 29 bahawa Khidhir a.s. ‘selalu hadir di mana-mana dalam bentuk dan rupa yang berbeza-beza’. Ibnu Hajar di dalam kitabnya itu memetik pendapat as-Tsa’labi bahawa: وهو نبي على جميع الأقوال معمر محجوب عن الأبصار (Dia adalah nabi menurut pendapat majoriti, berumur panjang dan terhalang dari pandangan).

2. Adalah mutawatir makna (walaupun periwayat-periwayat diserang dari sudut al-jurh wa at-ta’dil) bahawa Khidhir hidup pada zaman Rasulullah dan hingga sekarang. Bahkan Ibnu Hajar sendiri dalam bukunya mengklasifikasikan Khidhir sebagai seorang sahabat Rasulullah.

3. Bahkan dibangkitkan hujahan dalam kitab Ibnu Hajar bahawa jika Rasulullah penutup para nabi (خاتم النبيين) bagaimanakah pula ada Isa selepasnya? Oleh itu persoalan Khidhir wujud semasa hayat Rasulullah dan selepasnya adalah suatu yang tidak mustahil.

4. Perkara pertama, iaitu keberadaan Khidhir yang boleh bertukar-tukar rupa (Ustaz Datu Mohd Sallehin Moksan) dan terhalang dari pandangan (Ibnu Hajar). Terjemah Ibnu Hajar menunjukkan bahawa Khidhir adakah keturunan Adam. Sebagaimana yang saya kaji tentang Bani Adam ini ada yang tetap rupa mereka dan ada yang boleh berubah-ubah. Bani Adam yang tetap rupa mereka ini kita panggil basyar. Ramai di kalangan mereka menjadi nabi-nabi. Manakala yang boleh bertukar-tukar rupa ini saya klasifikasikan sebagai ‘bunian’ iaitu zuriat hasil perkahwinan spesis basyar dan jin.

5. Isa pula menurut kajian saya adalah basyar tetapi bukan Bani Adam kerana dia adalah spesis baru yang diciptakan seperti Adam. Kita lanjutkan perbahasan kita. Cuba bandingkan kejadian Adam : (وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي)(Dan Aku tiupkan padanya dari ruh-Ku)[al-Hijr:29]. Manakala, kejadian Isa pula: (فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا)(Maka Kami tiupkan padanya dari ruh Kami)[al-Anbiya’:91] (فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا)(Maka Kami tiupkan padanya dari ruh Kami)[at-Tahrim:12].

6. Perkara pertama, perhatikan perbezaan pada awal kejadian Adam dan awal kejadian Isa, sedangkan perumpamaan kejadian Isa itu diibaratkan seperti kejadian Adam (إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ)(Sesungguhnya perumpamaan kejadian Isa di sisi Allah adalah seperti Adam)[āl-‘Imrān:59). Perkara kedua, mengapakah dalam kejadian Adam disebut ruh-Ku dan dalam kejadian Isa disebut ruh Kami? Perkara ketiga, mengapa dalam al-Anbiya’:91 disebut (فِيهَا) secara muannas dan dalam at-Tahrim:12 disebut (فِيهِ) secara muzakkar? Seninya pada kejadian Adam dan Isa. Pendapatku, disebut ruh-Ku pada kejadian Adam dan ruh Kami pada kejadian Isa kerana kejadian Adam adalah tidak berayah dan beribu dan kejadiannya juga disifatkan (خَلَقْتُ بِيَدَيَّ)(Aku jadikan dengan tangan-Ku)[Sōd:75]. Manakala, disebut ruh Kami pada kejadian Isa kerana Isa beribu dan lain-lain rahsia yang belum kita ketahui. Sedangkan hakikat Isa itu kita banyak dikelirukan (شُبِّهَ لَهُمْ)(Dikelirukan bagi mereka)[an-Nisa’:157].

7. Pendalilannya begini:

Surah Aal-e-Imran, Verse 59:

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

Sesungguhnya perbandingan (kejadian) Nabi Isa di sisi Allah adalah sama seperti (kejadian) Nabi Adam. Allah telah menciptakan Adam dari tanah lalu berfirman kepadanya: “Jadilah engkau!” maka menjadilah ia.

(Melayu)
via iQuran

Perkataan (هُ)(Hu)(Dia) di dalam (خَلَقَهُ)itu merujuk kepada Adam bukan Isa. Jika kedua-dua (Adam dan Isa) diciptakan dari tanah maka akan disebut (هُمَا)(Huma)(Kedua-duanya).Isa a.s. adalah SPESIS BARU (خَلْقٍ جَدِيدٍ)[ar-Rad:5][Ibrahim:19][as-Sajda:10][Saba:7][Fathir:16][Qaf:15] yang diciptakan atas Kun Fayakun Allah. Kalau Isa mempunyai nasab Adam sudah tentu disebut dalam ayat ini bahawa Isa mempunyai unsur tanah.

8. Jikalah, ibu Isa iaitu Maryam itu dari spesis manusia (aku sukar untuk menerima hakikat bahawa perempuan ada dari spesis basyar) maka Isa adalah Bani Adam. Begitu juga jika ibunya bunian maka Isa adalah Bani Adam. Tetapi jika ibunya jin maka Isa adalah satu spesis baru tetapi basyar. Bukan semua basyar adalah Bani Adam. Kita tahu bahawa setiap nabi adalah basyar.

9. Kita kembali tentang Khidhir yang boleh berubah rupa. Adalah tidak mustahil jika Khidhir adalah bunian kerana bunian adalah Bani Adam serta basyar. Oleh kerana dia bunian maka dia boleh berubah rupa. Ataupun kekuatan qarin jinnya yang menyebabkannya boleh bertukar-tukar rupa. Itu pun bergantung kepada kebenaran telahan Ustaz Datu Mohd Sallehin Moksan dalam bukunya. Perkara ini perlu disahihkan lagi.

METAFIZIK ILMU BESI PADA KERIS

1. Dengan nama Dewata Mulia Raya, aku mula menulis tentang tajuk bagi mensyarahkan metafizik ilmu besi pada keris. Dia lah yang bersifat al-Qawiyy (القوي) iaitu Yang Maha Gagah. Dialah yang bersifat al-Qahhar (القهار) iaitu Yang Maha Perkasa. Dialah yang bersifat al-Jabbar (الجبار) iaitu Yang Maha Samseng. Nama-nama indah-Nya ini pakaian segala hulubalang dan pendekar. Juga orang-orang yang mendalami ilmu besi.

2. Adapun Alam Melayu ini Allah telah takdirkan bahawa mereka menguasai ilmu besi yang dilunakkan pada sebilah keris. 

3. Metafizik itu ditafsirkan oleh Kamus Dewan 4 “Falsafah atau ilmu pengetahuan mengenai segala yang di luar alam biasa atau yang tidak kelihatan, maakulat.” Besi pula adalah logam yang diturunkan dari langit dan dibuat senjata. Di dalam al-Quran disebut sebagai al-Hadid (الحديد). 

4. Allah berfirman (وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ)[al-Hadid:25]. (Dan kami turunkan besi padanya kekerasan yang amat sangat dan manfaat-manfaat kepada manusia dan untuk Allah mengetahui siapa yang membantu-Nya dan Rasul-Rasul-Nya dalam urusan ghaib).

5. Keris adalah satu senjata tempur yang unik. Keseluruhan bilah, hulu dan sarungnya penuh rahsia. Ia merupakan perlambagan-perlambangan.

6. Keris yang diburu ramai adalah keris yang berkhadam secara alami. Perlambangan-perlambangan pada keris bukan setakat bermakna kepada khadam yang menjaga keris tetapi juga kepada qarin jin seseorang yang memilikinya. Oleh itu jika keris anda tidak berkhadam jangan sedih kerana perlambangan-perlambangan pada keris itu mempunyai konotasi dengan qarin jin anda.

7. Perlambangan-perlambangan pada keris merupakan bagaimana alat ini menjadi dan berfungsi sebagai sistem pertahanan dan tempur kepada seseorang. Hulunya melambangkan kepala kepada seseorang. Jika berukir dengan hulu tanjong ia bersikap bengis dan boleh terbang di udara merisik khabar, sebagai satu contoh. Jika bilahnya mempunyai wafaq ayat-ayat al-Quran, ia sesuai bertempur dengan makhluk halus.

8. Keris berkhadam harus dijaga dengan meletakkan wangian kepada bilahnya. Seelok-eloknya minyak za’faron. Memperasapkannya dengan kemenyan dan memandi-bungakannya pada malam-malam tertentu. Kerana keris ini umpama khadam dan diri kita. Jika dia biarkan tidak terjaga maka ia ibarat kita tidak menjaga khadam keris dan diri kita sendiri.

9. Keris yang mempunyai tikaman secara ghaib adalah keris yang sangat diburu kerana “Awas! Jika anda sudah kalah tempur secara ghaib, usah mendekati empunya keris itu kerana anda boleh musnah!’.

SILAT ZIKIR PERANG

1. Jurus pertama SILAT ZIKIR PERANG: JURUS KESABARAN.

Surah al-Baqarah: 153:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

2. Jurus kedua SILAT ZIKIR PERANG: JURUS SIASAT

Surah al-Hujurāt: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

3. Jurus ketiga SILAT ZIKIR PERANG: JURUS BERKUBU/BENTENG

Surah al-Kahfi: 97:

فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا

4. Jurus keempat SILAT ZIKIR PERANG: JURUS PENGELIRU

Surah al-Baqarah:171:

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

Surah an-Nisa’: 157:

 وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ

5. Jurus kelima SILAT ZIKIR PERANG: JURUS TEMBAKAN GHAIB
Surah al-Jin:8:

مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا

Surah al-Jin:9:

يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا

Surah as-Shofāt:10:

فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ

Surah al-Hijr: 18:

فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ

6. Jurus keenam SILAT ZIKIR PERANG: JURUS BUNUH GHAIB

Surah al-Anfāl:17:

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

7. Jurus ketujuh (TERTINGGI) SILAT ZIKIR PERANG: JURUS KETAJAMAN MATAHATI LEBIH TAJAM DARI MATA PEDANG

Surah al-Najm:11:

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ

8. Berzikir dengan ayat-ayat ini (99x) dengan  memulakan dari jurus pertama seterusnya hingga jurus tertinggi. Juga لا إله إلا الله + الله.  Bila dah sampai zauq. Ia akan bergerak sendiri. Saudara-saudari akan lihat keindahan dan keseniannya. TENTERA MUHAMMAD TELAH KEMBALI!

GERAK DAN GERAH

1. Mengikut Kamus Dewan 4; ‘gerak’ bermaksud ‘perpindahan tempat’ yang mana lawan bagi perkataan ini adalah ‘diam’, manakala ‘gerah’ bermaksud (1)(Jawa) berasa panas badan (kerana hari hendak hujan) (2)(Kelantan) kemalangan, kecelakaan, nahas. Maksud-maksud ini menjelaskan tentang perbahasan tajuk di atas yang saya akan kupas. Dalam gerak itu menyebabkan gerah tetapi jika diam pun gerah tetap datang walaupun kita di ‘benteng yang kukuh'[an-Nisa’:78] atau ketika tidur [az-Zumar:42]. Petanda-petanda ini adalah pengecualian kepada dalam ‘diam’ itu juga mempunyai gerah.

2. Gerak kita dari satu titik lokasi kepada titik destinasi yang lain adalah satu pergerakan yang mengundang gerah, sebahagiannya. Gerah di darat adalah nahas dan kemalangan. Begitu juga di langit, dasawarsa kini. Di laut akibat angin bertiup kencang dan ombak yang bergelora [Yunus:22] hingga menyebabkan kapal karam. Kita kelemasan.

3. Untuk bergerak dan mengelakkan gerah kita perlu ada ilmu-ilmu. Selain falak juga rasa dalam hati yang kita panggil ilham. Lihat tentang ‘zauq dan ilmu rasa’ di dalam: https://goo.gl/YniCwt . Adapun tentang pergerakan alam dalam ilmu falak telah dibahaskan dalam : https://goo.gl/vfb4Kc . Selain dari itu ialah mengesan alamat atau petunjuk dari pergerakan angin, kepada orang lelaki dengan berseluar atau berpelikat tetapi berbaju dan berdiri di pintu utama rumah. Kita dapat merasa gerah atau selamat untuk bergerak melalui hembusan angin ke dada kita di depan pintu rumah. Jika kita ingin bergerak pada keesokan harinya kita baring secara bergerak-gerak tubuh kaki dan tangan secara otomatik di atas pembaringan, seolah-olah jurus bagi mematikan gerah yang dilancarkan pada malam itu, untuk mematikan gerah yang dilancarkan pada malam itu. Cuba perhatikan sewaktu sebelum tidur. Kita juga dapat merasa ‘gelombang’ di bahagian kepala terutamanya sebelah kiri. Itu adalah gelombang dari jin lain dengan perantaraan gelombang qarin jin kita sebagai penerima. Jika kuat gelombangnya maka jin atau orang yang kita akan bertemu pada keesokan harinya adalah kuat.

4. Kita harus faham bahawa dalam perjalanan kita, kita menempuh alam-alam yang berbeza bergantung kepada kehendak-Nya. Ada orang merasakan mereka berada di Alam Zahir sedangkan mereka berada di Alam Ghaib. Sedangkan di Alam Ghaib itu syaitan-syaitan sedang menunggu! Di Alam Zahir mungkin kurang bahaya untuk gerah. Tetapi jika menempuh Alam Malakut, Jabarut, Yaqozoh dan lain-lain Alam Ghaib di situ banyak mudaratnya kerana energi-energi ghaib dan jin-jin samada ifrit, qarin jin atau khadam berfungsi dengan efektif kerana ia adalah Alam Penyamaran (Misal). Sukar untuk diketahui yang mana kawan dan yang mana lawan.

5) Kita lihat dari sudut kemalangan yang berlaku. Mengapakah berlaku pertembungan? Kenapa kita tidak bergerak lebih awal sikit atau lebih cepat sikit pergerakan kita agar tidak berlaku pertembungan? Atau bergerak lebih lewat sikit atau lebih perlahan sikit pergerakan kita agar tidak berlaku pertembungan? Pertembungan atau kemalangan semasa bergerak itu penuh makna. Jika ia berlaku di salah-satu Alam Ghaib maka ia mempunyai kaitan dengan apa yang kita lakukan di Alam Zahir. Begitu juga pertembungan atau kemalangan yang berlaku di Alam Zahir ia mempunyai kaitan dengan apa yang kita lakukan di Alam Ghaib. Energi seperti ‘ain memberi kesan kosentrasi kita semasa bergerak dan menempuh perjalanan.

6) Di dalam kitab-kitab lama terutama meramal nahas atau gerah secara pergerakan planet atau falaq. Namun bagi saya teknologi seperti ramalan cuaca dan horologi (jam), kita boleh kembangkan lagi ilmu orang-orang terdahulu tentang gerah dan gerah.

7)Pergerakan kita di Alam Ghaib dari satu titik lokasi ke titik destinasi yang lain adalah isra’ kecil, jika kita tidak berhati-hati maka ia penuh dengan gerah dari makhluk-makhluk yang ingin memberi gerah. Tetapi ia boleh berlaku kerana faktor-faktor semulajadi seperti yang disebut dalam [Yunus:22] iaitu dari ‘angin dan ombak’. Tetapi ini boleh dikesan samada secara ramalan cuaca atau ilmu rasa angin yang telah dinyatakan tadi. Dari situ kita bergerak samada lebih awal atau cepat sikit. Atau lebih lewat atau perlahan sikit bagi mengelak gerah sepanjang bergerak.

RAHSIA MIMPI SECARA YAQOZOH

1. Sebagaimana yang saya telah bincangkan bahawa mimpi itu ada dua kategori: (1) mimpi secara jasad sedang tidur (2) mimpi secara jasad masuk ke Alam Mimpi (Yaqozoh). Lihat:https://goo.gl/zyfWlc

2. Apa yang ingin saya bahaskan di sini ialah mimpi ketegori kedua ini. Sebenarnya untuk seseorang memahami tentang mimpi kategori kedua ini, seseorang itu haruslah memahami mimpi kategori pertama iaitu bagaimana ia berfungsi. Maka dari sini seseorang itu boleh memahami mimpi kategori kedua yang mana ia lebih rumit dan kompleks.

3. Nanti saya akan ringkaskan mimpi kategori pertama itu iaitu seseorang bermimpi ketika tidur di mana apa yang dia lihat atau rasa itu adalah perjalanan qarin jinnya ke Alam Mimpi atau Alam Sedar di tempat siang atau malam di mana-mana tempat di dunia ini. Manakala Alam Mimpi Yaqozoh pula ialah seseorang bermimpi jasad dan qarin jinnya merentas satu Alam Ghaib (Mimpi) seumpama Alam Zahir (Sedar) tetapi sebenarnya dia sedang merentas Alam Mimpi Yaqozoh. Yaqozoh itu bermaksud sedar kerana seseorang itu merempuh satu dimensi Alam Jaga (Yaqozoh) tetapi sebenarnya Alam Mimpi.

4) Sebagaimana mimpi kategori pertama seseorang itu melihat sesuatu itu secara perlambangan begitu juga Alam Mimpi Yaqozoh seseorang itu melihat sesuatu itu secara perlambangan. Bahkan af’al seseorang yang merentas Alam Mimpi Yaqozoh itu adalah perlambangan-perlambangan. Oleh kerana seseorang itu sedang bermimpi yaqozoh itu masuk dengan jasad dan qarin jinnya bersama maka dia boleh makan, minum, bertransaksi, kerja, beribadat dan lain-lain. Bahkan dia boleh membawa benda-benda dari Alam Mimpi Yaqozoh masuk ke dalam Alam Zahir. Tetapi dia harus mengetahui kaedah-kaedah pindahmilik tersebut. Iaitu secara redha-meredhai.

5) Sebagaimana juga apabila seseorang memasuki Alam Malakut dan Jabarut dan lain-lain alam begitu juga Alam Mimpi Yaqozoh watak-watak dan benda-benda adalah sama cuma dia berada di dimensi ghaib yang lain. Boleh jadi watak-watak dan benda-benda dalam Alam Mimpi Yaqozoh adalah qarin-qarin orang lain yang sedang bermimpi dan malaikat-malaikat atau jasad beserta qarin jin orang lain yang juga berjaya memasuki Alam Mimpi Yaqozoh.

6) Oleh itu seseorang itu harus bijak mentafsir af’alnya di Alam Mimpi Yaqozoh kerana ia mempunyai kesan kepada dia di Alam Zahir. Seperti yang disebut sebelum ini bahawa di Alam Mimpi Yaqozoh mungkin qarin-qarin jin seseorang yang sedang bermimpi maka sifat af’al qarin-qarin jin tersebut adalah penuh makna dan maksud. Seperti biasa jin bersifat dan sensitif dengan perlambangan.

7) Timbul beberapa persoalan tentang Alam Mimpi Yaqozoh ini iaitu di manakah lokasinya? Jawapannya: ia merupakan suatu dimensi ghaib tetapi seakan bumi di Alam Zahir tetapi sebenarnya tidak. Dalil: [Surah Ibrahim: 48].

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

(Ingatlah) masa hari bumi ini diganti dengan yang lain, demikian juga langit; dan manusia semuanya keluar berhimpun mengadap Allah, Yang Maha Esa, lagi Maha Kuasa.

Ia bukanlah bumi dan langit di Alam Zahir ini tetapi bumi dan langit di dimensi lain. Bagaimana pula dengan masa? Sifat masa adalah RELATIF. Perlu diingatkan kepada orang yang berjaya memasuki Alam Mimpi Yaqozoh secara jasad dan qarin jinnya dia hendaklah mentafsir apa yang dilihatnya adalah betul dan benar. Bilakah seseorang itu boleh berpindah dari Alam Mimpi Yaqozoh ke Alam Zahir? Jawapannya: Di tempat mana dia meletakkan jasadnya untuk tidur. Apabila dia sedar dia mungkin memasuki Alam Zahir semula atau Alam-Alam Ghaib yang lain seperti Alam Malakut dan Jabarut dan lain-lain alam. Masa seperti yang selalu kita bincangkan ia adalah bersifat relatif. Masa lampau, sekarang dan akan datang bergerak secara rawak. Namun kesan-kesan dari af’al makhluk-makhluk adalah statik. Oleh itu jika seseorang merasakan dia berada pada masa SEKARANG tetapi jika dia bermimpi dalam kategori pertama dan kedua ia mungkin sesuatu di masa LAMPAU atau SEKARANG atau AKAN DATANG. Atau secara ketiga-tiga itu secara serentak!

8) Oleh itu adalah dinasihatkan kepada orang yang berjaya menembus dan merentas Alam Mimpi Yaqozoh secara jasad dan qarin jinnya serentak untuk mengoptimumkan minda dan bertindak melalui af’alnya secara terbaik dan bijaksana yang mungkin untuk kebaikan dirinya jua samada di dunia ini dan di akhirat nanti.