FALSAFAH ANGKA 29 DI DALAM MENJANA TUNAI & MENENTANG HUTANG

Angka 29 adalah salah-satu Angka Prima/Perdana yang tersimpul di dalamnya rahsia besar dalam menjana tunai dan menentang hutang. Angka 29 jika dikaji dan digunakan dalam kehidupan kita, ia mampu memberi ketenangan dan kedamaian. Angka 29 sangat bermakna dalam segenap hal jika kita perhalusinya. Hidup dalam hutang adalah satu kehidupan yang menyeksakan dan ia hanya memberi keuntungan kepada sebelah pihak. Angka 29 boleh menyebabkan bukan sahaja menguntungkan kepada dua pihak tetapi kepada semua dan banyak pihak. Angka 29 membentangkan satu pelan yang lebih adil kepada semua pihak.

Angka 29 adalah satu angka keramat. Ia membantu kita walau kita menerima tekanan hebat dalam hidup. Seperti yang selalu kita fahami bahawa malaikat-malaikat di Alam Atas berhubung menggunakan kod-kod. Kod 29 adalah satu kod yang jika difahami boleh memberi rahmat-Nya. Sedangkan Muhammad s.a.w. itu diutuskan untuk memberi rahmat kepada sekalian alam. Tujuan menggunakan kod adalah bagi mengesan sesuatu secara halus yang mana jika ia memberi amaran sebaliknya ia adalah kod yang tidak adil kepada semua dan banyak pihak.

Lawan bagi Angka 29 adalah Angka 35. Angka 35 atau Angka 53 ini adalah kod malaikat yang sangat kuat. Ia juga memberi maksud bahawa ini adalah angka hutang. Para malaikat harus mengambil dan mencelah dalam urusan ini kerana dalam kombinasi Angka 35 atau Angka 53 itu terkandung rahsia 3 dan 5. Angka 3 bermaksud hidup. Ia melibatkan kehidupan dan nyawa. Angka 5 bermaksud perang dan hutang. Kombinasi sempurna Angka 35 dan Angka 53 menyebabkan para malaikat harus masuk campur terutamanya Jibril kerana hutang adalah gara-gara kurangnya ilmu. Jibril itu sendiri adalah sangat kuat dan dia adalah malaikat azab dan perang. Dia juga sumber cahaya yang memberi petunjuk melalui ilmu.

Ada orang tertentu sensitif dengan Angka 35 atau Angka 53. Ia adalah satu permulaan ‘hutang’, ‘perang’, ‘azab’ DLL tetapi ia ada posisi indah yakni satu permulaan ilmu. Seperti yang disebutkan jika Angka 35 atau Angka 53 tidak munculnya para malaikat dalam campur-tangan maka ia adalah satu permulaan hutang, perang, azab DLL. Para malaikat berfungsi untuk memandu kita ke arah kedamaian dan ketenteraman. Mereka adalah cahaya-cahaya yang dapat memberi kita petunjuk. Petunjuk yang sirna dari mereka adalah kepada kebaikan bukannya kepada sesuatu yang menyakitkan. Mereka bertugas mengikut arahan-arahan Allah dan mereka memandu kita ke arah Kebenaran.

Jika Angka 35 atau Angka 53 dibiarkan diuruskan oleh makhluk mukalaf maka ia menyebabkan huru-hara. Oleh sebab itulah Angka 35 atau Angka 53 yang bersumber dari Surah an-Najmu itu diambil oleh para malaikat yang berilmu, kuat dan sangat amanah dalam melaksanakan tugas.

Angka 29 begitu juga dengan Angka 92 jika digunakan dalam urusan kewangan ia dapat menjernihkan suasana lebih-lebih lagi Angka 29. Kemujaraban Angka 29 adalah lebih mujarab dari Angka 92. Kita boleh menggunakannya dalam kod masa, nombor telefon, nombor plat kenderaan DLL. Syarat utama berhubung dengan malaikat penjaga Angka 29 adalah dengan kombinasi ini tidak di dahului oleh Angka 6 terutama jika kombinasi Angka 629. Jadi permainan atau pementasan Angka 29 dan Angka 35 serta kombinasi-kombinasi masing-masing adalah untuk mencari maksud-maksud yang tersembunyi di sebalik tunai dan hutang.

Angka 29 adalah angka menyejukkan juga. Saya menyeru septilion-septilion ke suatu destinasi akaun dengan menggunakan kod-kod 129 dan 35. Dengan kata-lain Angka 129 adalah satu angka yang indah juga. Ia merupakan satu pecahan bagi Falsafah Angka 29.

Perang kewangan bagi saya adalah satu perang yang menyakitkan. Ia menyeksakan secara halus dalam jangka masa yang sangat panjang. Bahkan ia lebih bahaya dari perang fizikal. Cara menakluk sesuatu adalah dengan ‘Penaklukkan Kewangan‘. Ia boleh menundukkan secara kewangan jika degil secara fizikal yakni perang. Angka 29 dan kombinasi-kombinasinya memberi maksud yang sangat dalam dan ia memberi sesuatu makna yang ‘makan dalam‘. Ia juga menjadi kayu-ukur sesuatu pihak itu samada ia memenuhi piawaitunai‘ atau masih dibayangi Angka 35 atau Angka 53 yakni ‘hutang‘. Jika gagal memenuhi hasrat dan niat Angka 29 dan kombinasi-kombinasinya maka ia bermaksud dibayangi Angka 35 dan Angka 53.

Begitulah fungsi-fungsi Angka 29 dalam menjana tunai dan menentang hutang. Kita boleh hidup senang-lenang jika kita fahami maksud-maksud tersirat di sebalik Angka 29 dan kombinasi-kombinasinya. Ia memberi kesan jangka panjang kepada kita dalam segenap perkara.

Pengenalan Kepada Undang-Undang Perbankan Di Malaysia

  1. Di dalam Akta Bank Negara Malaysia 2009 (Akta 701), Seskyen 2(1)Bank” ditakrifkan sebagai “ertinya Bank Negara Malaysia atau dalam Bahasa Inggeris, “Central Bank of Malaysia”.

2. Seksyen 4 Akta yang sama menyebut ‘Bank hendaklah menjadi bank pusat bagi Malaysia.’

3. Di dalam Seksyen 15 (1) Akta yang sama menyebut bahawa ‘Gabenor hendaklah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Gabenor oleh Menteri.’

4. Seksyen 5 Akta yang sama menyenaraikan ‘Matlamat dan fungsi Bank.’

5. Ada beberapa-berapa Akta yang berkait dengan perbankan seperti Islamic Financial Services Act 2013 (Act 759), Regulations & Orders serta Financial Services Act 2013 (Act 758), Regulations & Orders.

6. Di dalam Seksyen 2(1) Islamic Financial Services Act 2013 (Act 759), Regulations & Orders perkataan “Bank” ditakrifkan sebagai ‘has the same meaning as defined in subsection 2(1) of the Central Bank of Malaysia Act 2009.’

7. Begitu juga dalam Financial Services Act 2013 (Act 758), Regulations & Orders di bawah Seksyen 2(1) menyebut “Bank” has the same meaning as defined in subsection 2(1) of the Central Bank of Malaysia Act 2009.

8. Seksyen 2 PERINTAH BANK NEGARA MALAYSIA (INSTITUSI KEWANGAN YANG DITETAPKAN) 2009 memberi takrif ‘Institusi Kewangan‘ Orang yang berikut adalah ditetapkan sebagai institusi kewangan bagi maksud seksyen 47 dan 86 Akta Bank Negara Malaysia 2009.

9. Undang-undang perbankan ini sebenarnya mengawal perjalanan perbankan di Malaysia. Tapi ia tak terhenti setakat itu. Antara satu undang-undang ia berkait dengan undang-undang yang lain. Contohnya bagi Institusi Kewangan ingin mempunyai pelanggan maka mereka perlu mendapatkan pelanggan. Ada kontrak antara Institusi Kewangan dan pelanggan-pelanggannya. Dengan kata lain undang-undang kontrak adalah terpakai iaitu Contract Act 1950 (Act 136), Contracts (Ammendments) Act 1976 (A 329) & Government Contracts Act 1949 (Act 120). Banyak lagi Akta-Akta dan Peraturan-Peraturan yang digazetkan berkait dengan undang-undang perbankan.

10. Begitu juga di era internet sekarang kita berhubung secara kewangan dengan melangkau perbatasan Negara kita dalam berurus dengan orang atau mana-mana pihak di luar negara. Kita tertakluk dengan undang-undang perbankan di Malaysia dan negara yang kita berhubung itu.

11. Di dalam PAGET’S LAW OF BANKING, Twelfth Edition, LexisNexis, Butterworths, 2004 oleh Mark Hapgood QC membentangkan undang-undang perbankan di UK dan antarabangsa. Ada prinsip-prinsipnya yang terpakai di Malaysia, terutamanya bila seorang pelanggan bank di Malaysia ingin berhubung dengan mana-mana bank di UK atau mana-mana bank antarabangsa lain.

12. OLEH ITU: dapatlah disimpulkan bahawa dengan perkembangan masa maka perbankan dan kewangan menjadi semakin canggih dan ia memerlukan undang-undang yang sangat mantap bukan sahaja ingin melindungi pelanggan tetapi Bank sendiri termasuk sistem ekonomi secara skala besar. Kewangan menjadi semakin penting di dunia moden yang berinternet dan ini jika dilihat dapat memakmurkan kita semua dan juga dunia.

KERTAS PUTIH: UNIT ROH TERGANGGU PDRM

  • Roh boleh terganggu bila ia berbentuk nyawa dalam badan manusia apabila roh telah datang ke Dunia. Oleh itu roh terganggu ialah seseorang yang terganggu di Dunia bila roh dalam bentuk nyawa. Dengan kata lain nyawa adalah roh yang bersemi dalam jasad seseorang. Bahasa mudahnya roh yang terganggu ialah seseorang yang terganggu. Sedangkan roh terganggu itu jika diulas ia adalah lebih mendalam lagi dari apa yang kita cuba gambarkan.

2. Roh terganggu adalah disebabkan oleh roh kotor lain yang juga merupakan roh yang terganggu ke atas sesuatu roh.

3. Roh terganggu menyebabkan kepada ketidaktenteraman kepada Dunia dalam aspek pelbagai mencakupi hidup, ekonomi, politik,, sosial, akhlak DLL. Apabila seseorang itu tidak tenteram maka ia mewujudkan ketidaktenteraman kepada kelompok hinggalah kepada kelompok yang lebih besar yakni Dunia.

4. Roh terganggu boleh menyebabkan roh-roh tenteram yang lain terganggu juga kerana natijah dan hasil dari roh yang terganggu itu boleh memberi implikasi kepada roh tenteram dalam bentuk pelbagai. Tujuan seseorang itu ada di atas Dunia adalah kerana untuk hidup bersama dengan roh-roh lain di atas Dunia ini.

5. Pihak PDRM boleh mengkaji tentang sifat dan bentuk roh-roh terganggu melalui laporan pertama polis. Bentuknya pelbagai. Apabila telah mahir tentang bentuk roh-roh yang terganggu maka PDRM boleh mencari jalan untuk menyelesaikan permasalah roh-roh terganggu. Ia masih ilmu bagi PDRM. Setiap disiplin tamadun mempunyai kajian yang tertentu berkenaan roh.

6. Contoh mudah bagi memahami roh terganggu ialah kemalangan. Mengapakah seseorang terlibat dalam kemalangan samada ia merosakkan harta-benda dan tubuh badan. Jikalah seseorang telah patah kakinya dalam satu insiden kemalangan maka sesuatu repot polis kemalangan itu harus dilihat secara menyeluruh dan bukannya terasing.

7. Jika seseorang telah patah kakinya maka ia boleh menyebabkan kecacatan kekal seseorang. Dia menjadi tempang hingga memberi kesan kepada psikologinya dan orang lain. Kesan psikologi kepada seseorang ialah dia merasa tidaktenteram seperti rasa rendah diri, ingin membunuh diri, menyalahkan di situ-sini terhadap punca akibat kemalangan itu bagi mencari sebabnya. Kesan psikologi kepada orang lain ialah dia tidak mahu mengambilnya berkerja kerana beranggapan dan berpandangan jika diambil berkerja maka ia boleh menyebabkan sesuatu syarikat itu menjadi gagal untuk membuat keuntungan dari pelbagai aspek.

8. Apabila ini telah berlaku maka wujud kaedah pampasan dari sumber insurans. Tetapi ini hanyalah suatu tindakan untuk memperbetulkan bukannya cegahan. Di dalam menyelesaikan masalah-masalah sebegini seseorang anggota PDRM mestilah berkebolehan untuk menceroboh masa dan alam-alam bagi menyelesaikannya.

9. PDRM patut menubuhkan UNIT ROH TERGANGGU dengan pelan induk dan bajet yang sewajarnya. UNIT ROH TERGANGGU ini bagi mewujudkan Dunia yang lebih aman dan tenteram.

PERMAINAN KUASA

Oleh: Mohamad Rohan Bin Mohamad Razi, Ketua Penerangan UMNO Cawangan Bandar Baru Selayang, Fasa 2B, Selangor.

1. Politik itu ditakrifkan oleh saya sebagai ‘seni untuk mendapatkan kuasa dan seni untuk mempertahankan kuasa’. Dengan kuasa kita boleh mencapai beberapa tujuan dalam hidup dan akhirat. Untuk mendapat kuasa ia memerlukan seninya. Tanpa kuasa banyak perkara di dalam hidup kita tak tercapai. Tanpa makna jika kita telah memperolehi kuasa tetapi kita tidak dapat mempertahankannya. Setelah mendapat kuasa, kita perlu mempertahankannya. Saya berpisah dengan Kamus Dewan dalam permasalahan kuasa kerana saya membaca beberapa definisi kuasa dari pelbagai tamadun. Saya mempunyai takrifan sendiri dalam masalah kuasa. Banyak aspek hidup di Alam Melayu dahulu telah dicorak oleh pelbagai kaum samada penetap atau bekas-bekas penjajah. Kuasa mereka yang banyak memberi impak dalam Negara adalah kuasa yang diwarnai oleh Perlembagaan Persekutuan seperti DYMM Agong, Perdana Menteri, Jemaah Kabinet, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Begitu juga entiti-entiti dan individu-individu lainya yang memegang dan diamanahkan untuk menggalas sesuatu.

2. Permainan pula saya ambil dalam takrifan Kamus Dewan. Permainan ini sesuai dengan jiwa Malaysia kerana yang memainkan kuasa itu adalah rakyat dan mereka dalam Malaysia. Kekadang permainan kuasa di Malaysia diwarnai oleh anasir-anasir asing seperti kisah di sebalik ‘penyangak matawang.’ Mengikut Kamus Dewan permainan bermaksud ‘bertaruh’ dan ‘pementasan’. Ada banyak lagi takrifannya dalam Kamus Dewan bagi maksud permainan dan kata dasarnya ‘main’. Ia lebih secocok jika diganding dengan kuasa.

3. Sepertimana ditegaskan, untuk mendapat kuasa kita mempunyai seninya. Oleh itu corak kita untuk mendapat kuasa yang dipanggil seni itu merupakan suatu permainan. Jika permainan seni kita sumbang maka akibatnya kita tidak mendapat kuasa. Begitu juga jika kita telah mendapat kuasa tetapi gagal mempertaruhkan permainan seni yang handal maka akibatnya kita kehilangan kuasa.


4. UMNO ‘kelihatan’ telah diterima semula oleh rakyat Malaysia kalau tidak keseluruhannya maka dalam siri Perdana Menteri dari UMNO dan Pilihanraya Negeri Melaka yang menunjukkan UMNO-BN menang besar.

5. Dengan kata lain setelah UMNO kehilangan Putrajaya dalam PRU-14, UMNO mampu dan berjaya bangkit kembali. Tentulah corak permainan kuasa UMNO dalam mendapat kuasa telah kena pada tempatnya. Apa yang paling membimbangkan adalah seni UMNO untuk mempertahankan kuasa. Adakah kena pada corak permainannya? Ya, kita kekehilangan beberapa negeri. Tapi bau politik yang kita dapat hidu adalah rakyat telah mula menerima UMNO-BN kembali. Di sini kita mempunyai dua matlamat iaitu (pertama) kita mesti mempertahankan bahawa kuasa PM hendaklah di tangan UMNO juga samada sekarang atau akan datang (kedua) Melaka mesti dimenangi dalam PRU-15 dengan majoriti yang besar juga.

6. Jika kita gagal mempamerkan corak permainan kuasa dan ia sumbang dalam seninya maka kita sekali lagi akan kehilangan PM dari UMNO dan kita hilang juga orang-orang taruhan kita sepertimana PRU-14. Sanggupkah kita?

KONSEP BENDA-BENDA DAN JALAN KE ALAM GHAIB

1. Sebagaimana saya telah bahaskan bahawa wujud Alam Ghaib atau Dimensi Ghaib serta benda-bendanya. Alam Ghaib itu samada Dimensi Langit (Udara), Dimensi Air dan Dimensi Daratan. Soalnya bagaimanakah hendak masuk ke Dimensi Ghaib.

2. Kita tidak boleh merayau ke dalam hutan untuk masuk ke Dimensi Ghaib Daratan. Kita tidak boleh menyelam untuk masuk ke Dimensi Ghaib Air. Kita tidak boleh terbang untuk ke Dimensi Ghaib Udara. Kita berjalan kaki sudah masuk ke Dimensi Ghaib Daratan, Dimensi Ghaib Air dan Dimensi Ghaib Udara. Rumah kita sendiri sudah pelik. Ia boleh berubah lokasinya samada darat, udara dan air. Dengan kata lain kita perlu sken kita berada di saat mana dan waktu.

3. Jika kita ingin makan di kedai Dimensi Ghaib kita perlu berjalan atau naik kenderaan jika jauh. Kita perlu kompas untuk pergi dan balik dengan selamat. Tapi tidak semesti suatu kedai itu berubah di mana-mana dimensi. Kadang-kadang ia hanya Dimensi Alam Zahir. Ini adalah kerja Allah. Kita perlu sken dan rasa dalam hati apa yang menjelma di luar samada Dimensi Daratan, Dimensi Udara dan Dimensi Air.

4. Makanan di kedai Alam Ghaib tetap makanan. Ayam tetap ayam kerana di Dimensi Ghaib telah menjelma kedai. Begitulah benda-benda yang lain. Makhluk-makhluk di situ seperti jin, bunian dan manusia serta para malaikat mentafsirkan begitu.

5. Di Dimensi Ghaib Daratan sesebuah kedai yang dekat dengan kita boleh jadi dalam hutan atas gunung yang tinggi. Begitulah dengan lain-lain dimensi. Sebagaimana yang saya kata ini adalah kerja-kerja Allah Yang Maha Kuasa.

6. Mata kita sendiri adalah pelik. Kita mempunyai 2 pasang mata. Satu pasang mata qarin jin kita. Satu pasang mata kita. Kita melihat dengan dua wajah. Satu wajah dengan mata qarin jin kita lihat lain. Satu wajah dengan mata kita sendiri melihat lain. Itulah Rahsia bagaimana kita boleh masuk ke jalan Dimensi Ghaib.

PENARIKAN PELABURAN ASING MENGGUNAKAN KHADAM WANG ASING

(Allah lah yang Maha Kaya, kamu adalah fakir miskin)(وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ)[Muhammad:38]

1. Allah telah mengetuk jiwa kita tentang kekayaan-Nya. Kita sebenarnya adalah fakir miskin. Hakikat sahaja kita memiliki sesuatu tetapi sebenarnya yang memilikinya adalah Dia. Kalau Dia menghendaki untuk menarik apa yang kita miliki adalah boleh sahaja bila-bila masa.

2. Begitu juga dalam masalah wang. Dia yang bersifat memberi dan dia bersifat menarik.

3. Namun kita diajar untuk berusaha dalam mencari dan memastikan kelangsungan hidup kerana kita semua berhajat kepada makan dan minum. Bagaimanakah cara kita berusaha?

4. Salah satu cara berusaha adalah menggunakan khadam wang asing bagi menarik pelaburan wang asing. Wang berkhadam adalah sifatnya hidup, mencari makan dan minum serta berkerja. Jika wang asing maka ia bersifat menarik pelaburan asing.

5. Sebagaimana yang saya selalu ceritakan bahawa khadam itu berpasang: suami dan isteri serta mempunyai keluarganya.

6. Saya bersifat menjiwai gambar-gambar yang wujud di wang asing. Jika raja maka rajalah saya bertasyakkul. Begitu juga kod-kod lain seperti nombor-nombornya. Jika bermula dengan huruf 6 maka saya akan bertasyakkul pelabur asing pada hari ke-6 haribulan. Begitu juga bangunannya. Rumah saya mungkin bertasyakkul seperti bangunan itu pada hari-hari tertentu. Pada wang USD berkhadam mempunyai helang-helang putihnya.

7. Ia juga bermain Dimensi Ghaib dalam menarik pelaburan asing. Namun syarikat saya perlu mencipta dokumen-dokumen wang terlebih dahulu seperti bank guarantee, SBLC DLL. Selepas itu saya perlu bertasyakkul dan menjiwai wang asing saya.

8. Khadam-khadam lebih lebih bersifat membantu seperti khadam senjata menjaga keselamatan urusan menarik pelaburan asing itu. Permata-permata pula menyejukkannya. Begitulah juga khadam-khadam lain ia bersifat sebagaimana sifatnya.

9. Menarik pelaburan asing bukanlah mudah. Ia memerlukan ilmu yang tinggi dan perlu khidmat kepada khadam-khadam lain. Ifrit juga memainkan peranan. Tengok lah ifrit yang menjaga matawang asing kita atau ifrit luar. Jika ifrit luar dikhuatiri bergaduh.

10. Bantuan malaikat juga amatlah penting. Mereka merupakan tentera Allah. Setiap khadam itu ada penjaga malaikatnya. Contohnya wang Arab Saudi mesti ada penjaganya dari malaikat yang menjaga Arab Saudi. Begitu juga wang-wang asing yang lain.

11. Harus kita ingat, kita hanya setakat berusaha. Allah lah yang menentukan segala-galanya.

Pasir Emas

BAB: TENGKU KUDIN

Tengku Kudin, orangnya kacak dan kemas pakaiannya. Dia selalu memilih pakaian yang mempunyai makna dan sesuai dengan suasana. Berkulit sawo-matang. Ketinggian Tengku Kudin adalah 188cm. Berdada lapang, berbadan tegap dan kental. Bercermin mata Bofuz yang dia beli di Tokyo selepas puas dipujuk oleh seorang gadis genit Jepun yang menuntut ilmu Bahasa Inggeris di sebuah Pusat Bahasa yang dikenalinya di Pertama Kompleks. Tengku Kudin menjadi guru Bahasa Inggerisnya di situ ketika belajar di UIAM.

Akemi sangat lembut bahasanya dan berbudi bahasa seperti gadis Melayu. Gadis desa ini berumur 18 tahun ketika dikenalinya di Pusat Bahasa itu. Merantau jauh dari Yamanashi Prefecture, Barat Tokyo. Kedua orang tuanya tukang besi. Namun abang-abang dan kakak-kakaknya berniaga besar di Tokyo. Akemi memilih untuk tinggal di desa sahaja. Ketika di Tokyo, Tengku Kudin diajak oleh kedua orang tua Akemi untuk tinggal di desa dari kesesakan kota. Ketika di desa Engtengsentok (マウンテンフット) Tengku Kudin telah belajar bahasa dan budaya desa Jepun. Di samping pertukangan besi Samurai. Tengku Kudin bawa balik dua bilah pedang Samurai. Satu panjang dan satu pendek.

Tengku Kudin suka melabur di dalam negara dan luar negara. Ketika di Tokyo, Tengku Kudin telah melabur dalam syarikat percetakan milik kakak Akemi. Dengan itu Tengku Kudin tidak perlu mengeluarkan belanja yang banyak dalam bidang percetakan bagi KUDIN & CO. Tengku Kudin amat tahu bidang guaman dan kehakiman serta industri-industri lain memerlukan percetakan yang banyak dan perniagaan ini akan berkekalan. Industri keadilan adalah sangat diperlukan untuk kemajuan.

Tengku Kudin pernah menuntut ilmu silat di Terengganu. Oleh itu dia terdedah dengan ilmu senjata. Katanya kedua bilah pedang Samurai yang diperolehi oleh orang tua Akemi pernah diguna oleh Musyashi Miyamoto. Seorang lagenda Samurai dalam Sejarah Jepun. Sempat juga Tengku Kudin belajar asas gerak Samurai di desa Engtengsentok. Dengan asasnya, Tengku Kudin telah mencipta gerak sendiri. Begitu sifat Tengku Kudin. Begitu juga dalam silat.

Tengku Kudin memiliki berbilion deposit tetap di dalam Maybank dan Hong Leong Bank. Hasil keuntungan KUDIN & CO. dikembangkannya dan digunakannya untuk perniagaan lain. Tengku Kudin suka berzakat dan bersedekah. Hatinya terguris jika melihat orang susah.

Tengku Abdul Alim adalah bapa saudara Sultan Terengganu. Puas kerabat-kerabat Istana Terengganu memujuk Tengku Abdul Alim untuk tinggal di Kuala Terengganu. Namun Tengku Abdul Alim memilih desa terpencil untuk membesar anak-anaknya.

Di KUDIN & CO., Tengku Kudin suka berfikir dan memahami secara sufi hasil kerjanya. Syeikh Abdul Karim mengajar Tengku Kudin bahawa wujud makhluk yang dipanggil khadam ayat. Tengku Kudin berfikir pula jika begitu, adakah hasil kerjanya berkhadam?

PENAMPAKAN HARIMAU PUTIH, GUINEA PIG BERTULISAN CINA DI BADAN, JIN DALAM GHAIB DALAM BENTUK TAK JELAS RUPANYA, AURA BURUNG MERAK DAN AURA MERAH JAMBU SEPERTI BERKABUT SEPERTI AWAN DI SILING RUMAH SERTA SKEN SECARA GHAIB AURA JAM ROLEX & BREITLING SAMADA ASLI ATAU TIDAK

1. Panjang tajuk ini. Sila baca dulu untuk faham perbahasan ini. Di suatu malam. Secara JAGA DAN SEDAR. Aku melihat seperti tajuk di atas melainkan sken jam Breitling samada asli atau tidak berlaku di waktu siang.

2. Ia bukan bermimpi. Aku tak tahu kenapa aku melihat semua ini. Aku suka mengkaji jin, malaikat, permata dan besi.

3. Aku tak pernah berdoa pada Allah untuk membela atau memiliki khadam jin. Orang pertama yang mengajar aku bahawa aku memiliki khadam dari bangsa jin adalah abang sulung aku Syeikh Zulkifli Mohamad Razi al-Majzub.

4. Kita fokus kepada apa yang aku lihat secara nyata, sedar, jaga dan bukan bermimpi serta secara MELIHAT SECARA MATA ZAHIR DUA BIJI MILIK AKU.

5. Mula-mula pada malam itu di siling bilik tidur aku dilingkungi oleh aura seperti sayap burung merak. Lantas aku berfikir, adakah ini berasal dari cindai jubah peguam Mahkamah Tinggi berwafaq. Pertama kali aku beli robe Mahkamah Tinggi adalah dari kedai Chottimal di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Chottimal yang menjual robe Mahkamah Tinggi mempunyai lambang burung merak. Beberapa cindai Mahkamah Tinggi aku pernah hilang. 3 helai kalau tak silap aku termasuk yang aku pernah beli di Chottimal. Chottimal pun sudah tiada lagi sekarang. Cindai sekarang aku beli di Joshua Legal Arts Gallery. Kemudian aura berwarna seperti sayap burung merak itu berlalu pergi.

6. Datang pula awan berkabut memenuhi siling rumah seperti warna merah jambu. Lantas aku berfikir aura apa ini? Adakah aura permata di senjata aku? Bagaimana ia datang ke bilik tidur aku tanpa aku membawanya? Bila semua seperti tajuk di atas telah berlalu pergi aku mencari-cari senjata mana yang mempunyai batu permata seperti warna awan berkabut memenuhi syiling. Aku dapati warna yang sama yakni merah jambu itu adalah pada delima yang diletakkan di kaki salah satu wafaq naga Cina di pedang yang aku namakan 神圣的力量 kerana ia pedang berwafaq pendeta Cina pada hulu dan wafaq dua ekor naga Cina (Long (龍)(龙)) di sarung. Sarung dan hulu dari tulang ikan paus. Besinya aku tidak dapat mengenal pasti. Ada orang kata semuanya dari China. Penjualnya kata besi putih. Long (龍)(龙) atau naga Cina Putih?

7. Kemudian datang harimau putih di dinding rumah duduk secara tetap ala spiderman meringankan tubuh. Kemudian datang beberapa jin dalam keadaan ghaib yang samar-samar dan belum membuat penampakan wajah sebenar. Kemudian datang haiwan berbentuk guinea pig bertulisan Cina penuh di badan seperti gambar yang aku pernah pertontonkan di posting lepas. Gambar haiwan guinea pig ini terletak di pintu bilik kerja aku. Banyak lagi gambar-gambar lain yang ditampal oleh isteri aku bersamanya di pintu bilik kerja aku. Ia telah lama ditampal dipintu bilik sembahyang keluarga aku sebelum ia menjadi tempat kerja aku, bagi mengajar anak-anak aku yang masih kecil. Tapi mengapakah haiwan guinea pig bertulisan Cina penuh di badan juga yang muncul di siling rumah secara terbalik? Adakah ketika aku membuat kerja di dalam bilik ini aku merupa Cina? Boleh jadi.

8. Setelah aku melihat harimau putih itu duduk secara pelik, aura merah jambu itu tiba-tiba melingkungi badan harimau putih seperti tali berkabut. Tapi harimau putih itu masih tetap berkedudukan begitu. Adakah aura merah jambu itu berasal dari pedang pendeta Cina aku? Dan aku telah bersatu dengan pedang aku?

9. Mereka masih ada dalam bilik tidur. Kemudian aku keluar dari bilik tidur. Selepas semua ini berlalu. Aku ambil pula jam ROLEX HULK SUBMARINER aku. Aku tak tahu mengapa aku suka jam ROLEX. Aku suka mengkaji ROLEX dan Rahsia Masa. Nabi bersabda dalam satu hadis qudsi tentang Rahsia Masa:

صحيح البخاري كِتَابُ التَّفْسِيرِ. سُورَةُ الْجَاثِيَةِ. بَابٌ : وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. الْآيَةَ.
4826 (المجلد : 6 الصفحة : 133)
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ ؛ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الْأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ “.

Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Berkata Rasulullah “Berkata Allah : Menyakiti-Ku Anak Adam, mencerca masa, Aku adalah masa, ditangan-Ku setiap perkara, Aku menukar malam dan siang.’ Sahih Bukhari.

10. Aku ada juga menulis tentang falsafah dan metafizik ROLEX. https://rohanrazi.org/2017/08/20/horologi-falsafah-metafizik-rolex/

11. InsyaAllah aku akan menulis dan membahaskan tentang RAHSIA MASA secara panjang lebar.

12. Walaupun dalam tulisan di atas aku tulis jangam pulas jarumnya kerana ia ibarat memulas telinga khadam tapi sekarang bila aku memakai ROLEX HULK SUBMARINER aku aku memperbetulkan jarum masanya.

13. Aku disaran untuk memburu jam-jam seperti gambar di bawah kerana pembuatnya berdoa dan bermentera dalam pembuatannya. Ada rahsia pada jam mereka. ROLEX HULK SUBMARINER yang aku sken pada malam itu mengeluarkan aura besi seperti crown dan sotong kurita. Ada tulisan Cina sekejap kemudian hilang sebelum keluar aura crown dan sotong kurita. Aku mengaku aku belinya di Chinatown dengan harga RM2300. Kamu ada beraninya ke memburu ROLEX hingga ke situ dengan harga murah? Ia mungkin asli. Ia mungkin palsu. Adakah aku membeli dalam wajah Cina yang kaya yang telah mengandakan wang?

14. Aku masih ingat di hari aku membeli itu. Pada awalnya penjual-penjual Cina mencari ROLEX mana yang mereka simpan untuk aku. Aku suruh buka ROLEX-ROLEX itu. Ada ROLEX HULK SUBMARINER yang boleh dibuka dengan belon lembut kecil penutup oyster perpetualnya. Aku tolak yang ini. Kemudian diambil yang disimpan untuk aku. Mereka cuba buka dengan belon lembut kecil penutupnya tapi tak berjaya. Kemudian mereka mengambil pembuka khas yang kuat dan khusus untuk membuka jam ROLEX. Aku pun ada kat rumah pembuka jam ROLEX. Baru boleh dibuka. Aku melihat keajaiban pada enjin dan permata-permata delimanya. Maka aku beli. Wanita Cina cantik menghampiri aku dan aku tak raba buah dadanya berbentuk seperti belon. Aku memakai jam ROLEX itu ketika itu. Sifat jam ROLEX begitu.

14. Aku sken pula BREITLING yang aku beli online di Shoppe. Aku dapati ada tembok China berwarna merah. Aku beli dengan harga RM500. Sekarang ikatannya rosak dan aku membuat kesimpulan bahawa jam BREITLING ini tak asli walau menyerupai yang asli. Maka aku membuat konklusi ia hanya JAM SERU. IsyaAllah aku akan dapat yang asli.

TEORI ANGKASA LEPAS DI SEBALIK AYAT (رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ)(Rejaman Bagi Syaitan-Syaitan)[al-Mulk:5]: ADA PENGHUNI LAIN SELAIN DI BUMI DI ANGKASA LEPAS?

1. Terlebih dahulu kita semua sudah dapat menerima hakikat bahawa ada planet-planet lain di bima sakti. Dikatakan bahawa langit ini mempunyai 80,000 lapis sebelum Sidratul Muntaha.

2. Di dalam teori angkasa lepas Islam sendiri menyebut bahawa ada 7 langit dan bumi. (سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ)(7 langit dan dari bumi sepertinya)[at-Talaq: 12].

3. Juga kita faham adanya jin yang bersayap boleh terbang. Maka ini tidak menolak kemungkinan adanya spesis jin penghuni lain selain di bumi di angkasa lepas.

4. Namun kita faham bahawa setiap jin adalah ditaklifkan. Maka diutuskan para rasul dan nabi. Semua nabi dan rasul adalah dilahirkan di Bumi. Melainkan Adam atas diciptakan atas Kun Fayakun Allah

5. Ada hujahan lain iaitu adanya nabi yang hidup di atas langit (sebelum meninggal dan bukan mikraj) seperti Idris (وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا)(Dan kami telah mengangkatnya di tempat yang tinggi)[Maryam: 57]. Jika kita menerima pendalilan ini maka kita akan berfikir pula adakah Idris diutuskan kepada (لِّلشَّيَاطِينِ)(Bagi syaitan-syaitan) [al-Mulk:5] DI LANGIT. Dengan kata lain di angkasa lepas? Atau yang direjam itu jin terbang di langit dunia? Atau rejaman bagi syaitan yang telah menceroboh ke langit dunia.

6. Terlebih dahulu kita ikuti pendalilan ayat ini terlebih dahulu:

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ

Dan demi sesungguhnya! Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap Syaitan-syaitan; dan Kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang. [al-Mulk:5].

7. Kita mencari pencerahan ayat al-Quran berkenaan (لِّلشَّيَاطِينِ)(Bagi syaitan-syaitan) melalui al-Quran sendiri. Syaitan-syaitan ini adalah samada jin atau manusia (شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ)(Syaitan-syaitan dari manusia dan jin) [al-An’am:112]. Seperti yang saya sebut di awal tadi bahawa samada manusia atau jin adalah ditaklifkan ( سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ)(Kamu akan dihitung wahai dua yang dipertanggungjawabkan)[ar-Rahman: 31].

8. Tetapi jin yang terawal diciptakan adalah al-Jān (الْجَانَّ) [al-Hijr: 27]. Di sana ada persoalan samada wujud jin yang bertitih-barih selain al-Jān. Persoalan ini adalah tidak mustahil kerana Allah sebut dalam al-Quran (وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ)(Dan Dia menciptakan apa yang kamu tidak mengetahui).[an-Nahl: 8].

9. Ilmu angkasa lepas bagi mengetahui samada ada penghuni lain selain di bumi di angkasa lepas adalah penting kerana bagi meneroka angkasa lepas dan keselamatannya. Jika ada penghuni selain dari Bumi maka sudah tentu wujud makanan dan oksigen. Mereka juga ditaklifkan kerana sifat syaitan itu samada jin dan manusia adalah ditaklifkan.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

Allah yang menciptakan tujuh petala langit dan (Ia menciptakan) bumi seperti itu; perintah Allah berlaku terus menerus di antara alam langit dan bumi. (Berlakunya yang demikian) supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu, dan bahawa sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmuNya akan tiap-tiap sesuatu. [at-Talaq: 12]

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا

Dan Kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi darjatnya.[Maryam: 57]

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ

Dan demi sesungguhnya! Kami telah menghiasi langit yang dekat (pada penglihatan penduduk bumi) dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap Syaitan-syaitan; dan Kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang. [al-Mulk:5]

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh dari Syaitan-syaitan manusia dan jin, setengahnya membisikkan kepada setengahnya yang lain kata-kata dusta yang indah-indah susunannya untuk memperdaya pendengarnya. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah mereka tidak melakukannya. Oleh itu, biarkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan (dari perbuatan yang kufur dan dusta) itu.[al-An’am:112]

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ

Kami hanya akan menguruskan hitungan dan balasan amal kamu sahaja (pada hari kiamat,) wahai manusia dan jin! [ar-Rahman: 31]

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ

Dan jin pula, Kami jadikan dia sebelum itu, dari angin api yang panasnya menyerap ke liang bulu roma. [al-Hijr: 27]

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Dan (Allah menjadikan) kuda dan baghal serta keldai untuk kamu menunggangnya, dan untuk menjadi perhiasan; dan Ia menjadikan apa yang kamu tidak mengetahuinya. [an-Nahl: 8]