DISERTASI TENTANG BARANG-BARANG SAKTI

1. Beberapa petunjuk dalam al-Qur’an yang membuat kita berfikir bahawa ada barang-barang yang mempunyai kesaktian. 2. Jika kesaktian pada barang-barang yang dimiliki oleh seorang nabi maka ia dipanggil “mukjizat” tetapi kepada orang biasa ia adalah darjat “karomah” kewalian. 3. Ayat-ayat yang saya maksudkan adalah: a. Tongkat Nabi Musa a.s. yang boleh bertukar menjadi ular, membelah […]