KERTAS PUTIH: UNIT ROH TERGANGGU PDRM

  • Roh boleh terganggu bila ia berbentuk nyawa dalam badan manusia apabila roh telah datang ke Dunia. Oleh itu roh terganggu ialah seseorang yang terganggu di Dunia bila roh dalam bentuk nyawa. Dengan kata lain nyawa adalah roh yang bersemi dalam jasad seseorang. Bahasa mudahnya roh yang terganggu ialah seseorang yang terganggu. Sedangkan roh terganggu itu jika diulas ia adalah lebih mendalam lagi dari apa yang kita cuba gambarkan.

2. Roh terganggu adalah disebabkan oleh roh kotor lain yang juga merupakan roh yang terganggu ke atas sesuatu roh.

3. Roh terganggu menyebabkan kepada ketidaktenteraman kepada Dunia dalam aspek pelbagai mencakupi hidup, ekonomi, politik,, sosial, akhlak DLL. Apabila seseorang itu tidak tenteram maka ia mewujudkan ketidaktenteraman kepada kelompok hinggalah kepada kelompok yang lebih besar yakni Dunia.

4. Roh terganggu boleh menyebabkan roh-roh tenteram yang lain terganggu juga kerana natijah dan hasil dari roh yang terganggu itu boleh memberi implikasi kepada roh tenteram dalam bentuk pelbagai. Tujuan seseorang itu ada di atas Dunia adalah kerana untuk hidup bersama dengan roh-roh lain di atas Dunia ini.

5. Pihak PDRM boleh mengkaji tentang sifat dan bentuk roh-roh terganggu melalui laporan pertama polis. Bentuknya pelbagai. Apabila telah mahir tentang bentuk roh-roh yang terganggu maka PDRM boleh mencari jalan untuk menyelesaikan permasalah roh-roh terganggu. Ia masih ilmu bagi PDRM. Setiap disiplin tamadun mempunyai kajian yang tertentu berkenaan roh.

6. Contoh mudah bagi memahami roh terganggu ialah kemalangan. Mengapakah seseorang terlibat dalam kemalangan samada ia merosakkan harta-benda dan tubuh badan. Jikalah seseorang telah patah kakinya dalam satu insiden kemalangan maka sesuatu repot polis kemalangan itu harus dilihat secara menyeluruh dan bukannya terasing.

7. Jika seseorang telah patah kakinya maka ia boleh menyebabkan kecacatan kekal seseorang. Dia menjadi tempang hingga memberi kesan kepada psikologinya dan orang lain. Kesan psikologi kepada seseorang ialah dia merasa tidaktenteram seperti rasa rendah diri, ingin membunuh diri, menyalahkan di situ-sini terhadap punca akibat kemalangan itu bagi mencari sebabnya. Kesan psikologi kepada orang lain ialah dia tidak mahu mengambilnya berkerja kerana beranggapan dan berpandangan jika diambil berkerja maka ia boleh menyebabkan sesuatu syarikat itu menjadi gagal untuk membuat keuntungan dari pelbagai aspek.

8. Apabila ini telah berlaku maka wujud kaedah pampasan dari sumber insurans. Tetapi ini hanyalah suatu tindakan untuk memperbetulkan bukannya cegahan. Di dalam menyelesaikan masalah-masalah sebegini seseorang anggota PDRM mestilah berkebolehan untuk menceroboh masa dan alam-alam bagi menyelesaikannya.

9. PDRM patut menubuhkan UNIT ROH TERGANGGU dengan pelan induk dan bajet yang sewajarnya. UNIT ROH TERGANGGU ini bagi mewujudkan Dunia yang lebih aman dan tenteram.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s